Υγεία

Τα εμβόλια στην ιστορία της Ιατρικής

Τα εμβόλια στην ιστορία της Ιατρικής

Το πρώτο εμβόλιο που αναφέρεται στην Ιστορία της Ιατρικής, είναι το εμβόλιο εναντίον της Ευλογιάς. Το 1796 ο Βρετανός παθολόγος Edward Jenner παρατήρησε ότι οι γυναίκες που άρμεγαν τις αγελάδες παρουσίαζαν φυσαλίδες στα χέρια τους (cowpox) και δεν νοσούσαν από Ευλογιά.

Ο Jenner το 1978 χρησιμοποίησε το πύον από τις φυσαλίδες αυτές και εμβολίασε ένα οκτάχρονο αγόρι τον James Philips.

O James ακολούθως ήρθε σε επαφή με άτομα που έπασχαν από Ευλογιά αλλά δεν νόσησε.

Το πρώτο εμβόλιο ήταν γεγονός.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η λέξη vaccine προέρχεται από την Λατινική λέξη vacca που σημαίνει αγελάδα.

Αργότερα ο Pasteur χρησιμοποίησε την λέξη vaccine για όλα τα εμβόλια.

Μόλις το 1956 άρχισε η χορήγηση του σε παγκόσμια βάση μετά από απόφαση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και είχε σκοπό τον περιορισμό και την εξαφάνιση της νόσου.

Η ιστορία του εμβολίου αυτού τελειώνει το 1980 με τη πλήρη εξάλειψη της Ευλογιάς σε όλο το κόσμο.

Ακολούθησαν 2 εμβόλια εναντίον της Λύσσας το 1885 και εναντίον της Πανώλους το 1897. Τα εμβόλια αυτά ουδέποτε χορηγήθηκαν συστηματικά αλλά μόνο σε ομάδες υψηλού κινδύνου.

1924  ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑ-DIPHTHERIA

Το πρώτο όπλο εναντίον της Διφθερίτιδας ήταν μια ανατοξίνη που παρασκευάστηκε το 1890.

Εξακολουθεί να χορηγείται μέχρι σήμερα (σαν DTP ή DTaP ) διότι σε αρκετές χώρες (κυρίως στις πρώην Ανατολικές χώρες και στη Νοτιοανατολική Ασία) εξακολουθούν να εμφανίζονται ακόμα κρούσματα Διφθερίτιδας.

1926  ΚΟΚΚΥΤΗΣ-PERTUSSIS (CHOOPING COUGH)

Το ολοκυτταρικό εμβόλιο εναντίον του Κοκκύτη εμφανίζεται το 1926 . Πολύ αργότερα συνδυάζεται με τον Τέτανο και τη Διφθερίτιδα σαν DTP.

Το 1998 παρασκευάστηκε το ακυτταρικό εμβόλιο του Κοκκύτη και χορηγείται πάντα σε συνδυασμό με τον Τέτανο και τη Διφθερίτιδα (DΤaP)

1927  ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ-TUBERCULOSIS (BCG)

Το εμβόλιο εναντίον της Φυματίωσης από το 1927 που ανακαλύφθηκε χορηγείται συστηματικά σαν ρουτίνα σε νεογέννητα σε πολλές χώρες ενώ σε άλλες χορηγείται σε ομάδες υψηλού κινδύνου.

Παρ’ όλo που σήμερα δεν βλέπουμε τις σοβαρές επιδημίες της νόσου που συνέβησαν το 1930-1940, εντούτοις η Φυματίωση εξακολουθεί να προσβάλλει χιλιάδες ανθρώπους κόσμο κάθε χρόνο.

1927  ΤΕΤΑΝΟΣ-TETANUS

Το εμβόλιο αυτό παρασκευάστηκε το 1927 (Ανατοξίνη-Toxoid) και εξακολουθεί να χορηγείται μέχρι σήμερα σαν DTP ή DTaP διότι το κλωστηρίδιο του Τετάνου είναι πολύ ανθεκτικό και διατηρείται στη φύση.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το 1989 αποφασίστηκε από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας η χορήγηση του εμβολίου σε έγκυες γυναίκες σε αναπτυσσόμενες χώρες.

Το 1994  υπολογίστηκε ότι πάνω από 700 000 νεογνά σώζονταν κάθε χρόνο, ενώ εξακολουθούν να πεθαίνουν και σήμερα περίπου 300 000 νεογνά από τον νεογνικό Τέτανο στις χώρες αυτές.

1930  ΓΡΙΠΠΗ-INFLUENZA

Η πιο σοβαρή επιδημία (Πανδημία) γρίπης συνέβη στην Ευρώπη το 1918-19 και σκότωσε 20 εκατομμύρια ανθρώπους.

Η δεύτερη μεγάλη επιδημία συνέβη το 1957.

Ο ιός της γρίπης απομονώθηκε και καλλιεργήθηκε σε κρόκο αυγού το 1930.

Ακολούθως ο ιός αδρανοποιήθηκε με φορμαλδεύδη και παρασκευάστηκε το εμβόλιο.

Υπάρχουν 3 είδη ιού της γρίπης με πάρα πολλούς τύπους, γι’ αυτό κάθε χρόνο είναι ανάγκη να παρασκευάζεται νέο εμβόλιο της γρίπης που να περιέχει διαφορετικούς τύπους ιών.

1935  ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ-YELLOW FEVER

Παρ’ όλη τη χρήση του εμβολίου από το 1935, υπάρχουν ακόμα χώρες στις οποίες ενδημεί ακόμα ο κίτρινος πυρετός.

Χορηγείται κυρίως σε ταξιδιώτες που επισκέπτονται τις χώρες αυτές.

1955-1962  ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ-POLIOMYELITIS

Το πρώτο αποτελεσματικό εμβόλιο εναντίον της Πολιομυελίτιδας παρασκευάστηκε σε ενέσιμο μορφή από τον Jonas Salk το 1954 στα εργαστήρια Connaught στο Toronto χρησιμοποιώντας νεκρούς ιούς (IPV).

Ακολούθως το 1962 ο Albert Sabin παρασκεύασε το από του στόματος χορηγούμενο εμβόλιο χρησιμοποιώντας ζωντανούς αλλά εξασθενημένους ιούς (ΟPV).

Η εισαγωγή του εμβολίου αυτού το 1962 συνέτεινε στη δραματική πτώση των περιπτώσεων Πολιομυελίτιδας.

Το 1995, 140 χώρες έχουν κηρυχθεί από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας σαν ελεύθερες από Πολιομυελίτιδα.

Από τον Ιανουάριο η CDC εισηγείται τη χορήγηση του αδρανοποιημένου εμβολίου (ΙPV) το οποίο είναι ενέσιμο και συνδυασμένο με άλλα εμβόλια. (DtaP+IPV, DTaP+IPV+Hep B, DTaP+HIB+IPV+Hep B)

1963  ΙΛΑΡΑ-MEASLES

Η παρασκευή και χρήση του εμβολίου εναντίον της Ιλαράς έγινε το 1963.

Η σημασία του εμβολίου φαίνεται χαρακτηριστικά από το γεγονός ότι στις ΗΠΑ το 1964 νόσησαν 458.083 παιδιά ενώ το 1998 νόσησαν μόνον 89 παιδιά.

Σήμερα εξακολουθεί να χορηγείται σε συνδυασμό με την Eρυθρά και Παρωτίτιδα (ΜΜR).

1967  ΕΡΥΘΡΑ-RUBELLA

Από το 1967 που χορηγείται το εμβόλιο της Ερυθράς ελαττώθηκαν δραματικά τα περιστατικά της Συγγενούς Ερυθράς. Χορηγείται μέχρι σήμερα σαν MMR.

1967 ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑ-MUMPS

Το 1967 άρχισε να χορηγείται το εμβόλιο εναντίον της Παρωτίτιδας και αργότερα το 1971 συνδυάστηκε με τα εμβόλια της Ιλαράς και της Ερυθράς σαν MMR.

1971  ΙΛΑΡΑ-ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑ-ΕΡΥΘΡΑ -M-M-R

O συνδυασμός των πιο πάνω εμβολίων άρχισε να χορηγείται το 1971 και αντικατάστησε σχεδόν τελείως τα εμβόλια που εχορηγούντο μόνα τους.

1981  ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β-HEPATITIS B

Το πρώτο εμβόλιο εναντίον της Ηπατίτιδας παρασκευάστηκε το 1981 με αντιγόνα από πλάσμα φορέων Ηπατίτιδας.

Θεωρείται το πρώτο αντικαρκινικό εμβόλιο. Είχε δύο μειονεκτήματα. Αμφισβητήθηκε η ασφάλεια του και ήταν πολύ ακριβό.

Το 1986 αντικαταστάθηκε με το νέο εμβόλιο που παρασκευάστηκε από το αντιγόνο S του DNA.

Το εμβόλιο αυτό είναι ασφαλές, φθηνό και χρησιμοποιείται είτε μόνο του είτε σε συνδυασμό με άλλα εμβόλια.

1983  ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΣ- PNEUMOVAX

Το πρώτο εμβόλιο εναντίον του Πνευμονιοκόκκου (Pneumovax) έκανε την εμφάνιση του το 1977.

Το 1983 παρασκευάστηκε το πολυδύναμο πολυσακχαριδικό εμβόλιο 23 στελέχη (Pneumovax-23) και το 1998 το συνδεδεμένο με πρωτεΐνη εμβόλιο που περιέχει 7 στελέχη. (Pneumo-7)

1989  ΑΙΜΟΦΙΛΟΣ Β (ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ)-HAEMOPHILUS B CONJUGATE

1989  ΜΗΝΙΓΓΟΚΟΚΚΟΣ A+C MENINGOCOCCAL A+C

1995  ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑ-CHICKENPOX

1996  ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α-HEPATITIS A

1999  ΜΗΝΙΓΓΟΚΟΚΚΟΣ C (ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΠΡΩΤΕΙΝΗ)

Υγεία

16.01.2021

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Joe Biden ορίζει τον κορυφαίο γενετιστή Eric lander ως επιστημονικό σύμβουλο

Εάν επιβεβαιωθεί ο διορισμός του από τη Γερουσία των ΗΠΑ, ο Eric Lander θα είναι ο πρώτος Βιολόγος που θα διαχειρίζεται το Γραφείο Επιστήμης και Τεχνολογίας των ΗΠΑ. Μάλιστα με τη νέα νομοθεσία ο διακεκριμένος γενετιστής Eric Lander (Καθηγητής Βιολογίας στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης) θα υπηρετήσει ως μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου του Joe Biden […]

15.01.2021

Αιφνίδιες πτώσεις: Αίτια- θεραπεία

Συχνά ο κλινικός γιατρός έρχεται αντιμέτωπος με ασθενείς, που στο ιστορικό τους (πρόσφατο ή απώτερο) αναφέρουν αιφνίδιες πτώσεις (ΑΠ) στο έδαφος, χωρίς να αντιλαμβάνονται ή να θυμούνται κάτι που μεσολάβησε πριν την πτώση. Το δίλλημα που προκύπτει είναι: ποιος ευθύνεται γι’ αυτές τις ΑΠ και πώς μπορούμε να τις προλάβουμε. Διότι, όταν συμβαίνουν στις μικρές […]

Εγκεφαλικό: Τα πρώτα 60 λεπτά κρίνουν την υπόλοιπη ζωή των ασθενών
15.01.2021

Εγκεφαλικό: Τα πρώτα 60 λεπτά κρίνουν την υπόλοιπη ζωή των ασθενών

Η επέμβαση που βάζει τον ώμο οριστικά στην θέση του
15.01.2021

Η επέμβαση που βάζει τον ώμο οριστικά στην θέση του

Πνεύμονες: Πώς είναι μετά τη νόσο covid-19; (βίντεο)
15.01.2021

Πνεύμονες: Πώς είναι μετά τη νόσο covid-19; (βίντεο)

Πονκέφαλος λόγω έντασης: Έτσι θα τον απομακρύνεται (βίντεο)
15.01.2021

Πονκέφαλος λόγω έντασης: Έτσι θα τον απομακρύνεται (βίντεο)

Επιχείρηση “ταλαιπωρία” για τους ιδιώτες γιατρούς για τον εμβολιασμό τους
15.01.2021

Επιχείρηση “ταλαιπωρία” για τους ιδιώτες γιατρούς για τον εμβολιασμό τους

Πόσους καφέδες μπορούμε να πίνουμε την ημέρα;
15.01.2021

Πόσους καφέδες μπορούμε να πίνουμε την ημέρα;

Αγανακτισμένος ο οδοντιατρικός κλάδος: Δεν έχει παραμετροποιηθεί η ανάγκη εμβολιασμού
15.01.2021

Αγανακτισμένος ο οδοντιατρικός κλάδος: Δεν έχει παραμετροποιηθεί η ανάγκη εμβολιασμού

Aυτές είναι οι χειρότερες τροφές για το στομάχι σας
15.01.2021

Aυτές είναι οι χειρότερες τροφές για το στομάχι σας

Δημοφιλή

Φυσική Κατάσταση
1

Μεγάλος διαγωνισμός του ygeianews.gr για να είσαστε σε «φόρμα» εν μέσω καραντίνας!

Ψυχολογία
2

Μειώστε το άγχος με αυτές τις απλές συμβουλές

Ασθένειες
3

Ρήξη μηνίσκου και σύγχρονη αντιμετώπιση

Επιδημίες
4

Κατέφθασαν τα πρώτα ψυγεία φύλαξης του εμβολίου για τον κορωνοϊό

Περισσότερα

16.01.2021

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Joe Biden ορίζει τον κορυφαίο γενετιστή Eric lander ως επιστημονικό σύμβουλο

Εάν επιβεβαιωθεί ο διορισμός του από τη Γερουσία των ΗΠΑ, ο Eric Lander θα είναι ο πρώτος Βιολόγος που θα διαχειρίζεται το Γραφείο Επιστήμης και Τεχνολογίας των ΗΠΑ. Μάλιστα με τη νέα νομοθεσία ο διακεκριμένος γενετιστής Eric Lander (Καθηγητής Βιολογίας στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης) θα υπηρετήσει ως μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου του Joe Biden […]

16.01.2021

Θέατρο και θεραπεία στην Αρχαία Ελλάδα

Οι ψυχικές ασθένειες αποτυπώνονται με τον πιο ακριβή τρόπο, μέσα από τις Αρχαίες Ελληνικές Τραγωδίες. Η Ψυχή, πάντα έπασχε, πάσχει και θα πάσχει. Πολλοί Αρχαίοι Έλληνες Φιλόσοφοι έπασχαν από κάποια ψυχική ασθένεια, γι αυτό και έχουμε την τέλεια έκφρασή τους, στις τραγωδίες της αρχαιότητας. Δεν είναι μόνο οι ψυχικές ασθένειες το σημείο αναφοράς στο θέμα […]

Οσφυαλγία – ραχιαλγία στην παιδική ηλικία
16.01.2021

Οσφυαλγία – ραχιαλγία στην παιδική ηλικία

Ανεμευλογιά και έρπητας ζωστήρας
16.01.2021

Ανεμευλογιά και έρπητας ζωστήρας

Νιώθω ένα κενό: παλεύοντας με την έλλειψη νοήματος στην ζωή
16.01.2021

Νιώθω ένα κενό: παλεύοντας με την έλλειψη νοήματος στην ζωή

Χρώμα και Ψυχολογία- Ποια η επίδρασή τους
16.01.2021

Χρώμα και Ψυχολογία- Ποια η επίδρασή τους

Η εσωστρέφεια στην εφηβεία. Συμβουλές για γονείς
16.01.2021

Η εσωστρέφεια στην εφηβεία. Συμβουλές για γονείς

Ο Έρωτας είναι Ανάσταση με ένα μόνο βλέμμα
16.01.2021

Ο Έρωτας είναι Ανάσταση με ένα μόνο βλέμμα

Σύγκριση της ευαισθησίας και κόστους των τεστ για τη λοίμωξη SARS-COV-2 σε δείγματα σιέλου έναντι ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος
16.01.2021

Σύγκριση της ευαισθησίας και κόστους των τεστ για τη λοίμωξη SARS-COV-2 σε δείγματα σιέλου έναντι ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος

Κεφαλαλγία σε ασθενείς με λοίμωξη COVID-19: Ειδικά χαρακτηριστικά και ο προγνωστικός ρόλος της στην έκβαση της λοίμωξης
16.01.2021

Κεφαλαλγία σε ασθενείς με λοίμωξη COVID-19: Ειδικά χαρακτηριστικά και ο προγνωστικός ρόλος της στην έκβαση της λοίμωξης