Επιδημίες

Κλινική μελέτη ACTT ξεκινά για να συγκρίνει δυο διαφορετικές αντιφλεγμονώδεις θεραπείες σε συνδυασμό  με remdesivir

Κλινική μελέτη ACTT ξεκινά για να συγκρίνει δυο διαφορετικές αντιφλεγμονώδεις θεραπείες σε συνδυασμό  με remdesivir

Το Εθνικό Ινστιτούτο Αλλεργιών και Λοιμωδών Νοσημάτων (NIAID) των ΗΠΑ, που ανήκει στο Εθνικά Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ, ανακοίνωσε σήμερα έχει αρχίσει η ένταξη ασθενών στον  τέταρτος βραχίονα της κλινικής μελέτης Adaptive COVID-19 (ACTT-4).

Στην μελέτη αυτή εντάσσονται νοσηλευόμενοι ενήλικες ασθενείς με COVID-19  που χρειάζονται συμπληρωματικό οξυγόνο.

Η κλινική δοκιμή, που υποστηρίζεται από τον NIAID,  θα εντάξει έως 1.500 ασθενείς σε περίπου 100 κέντρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Οι Καθηγητές της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευστάθιος Καστρίτης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ), παρουσιάζουν το σχεδιασμό της μελέτης.

Οι συμμετέχοντες θα ενταχθούν τυχαία σε έναν από τους δύο βραχίονες θεραπείας, σε αναλογία 1:1.

Η μία ομάδα θα λάβει δεξαμεθαζόνη (είδος κορτιζόνης) μαζί με το αντιιϊκό φάρμακο remdesivir, ενώ η δεύτερη ομάδα θα λάβει remdesivir και baricitinib.

Το τελευταίο είναι  ένα αντιφλεγμονώδες φάρμακο που έχει εγκριθεί για τη θεραπεία ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα, το οποίο έχει και ειδική αντιφλεγμονώδη δράση (είναι αναστολέας των JAKκινασών, που παίζουν σημαντικό ρόλο στην φλεγμονή).

Το Remdesivir έχει εγκριθεί από την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων για τη θεραπεία της COVID-19 σε ασθενείς που χρειάζονται νοσηλεία.

Επίσης, μόλις στις 19 Νοεμβρίου, η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων χορήγησε άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης (EUA) για τον συνδυασμό του baricitinib με remdesivir για τη θεραπεία ασθενών με  COVID-19 που χρειάζονται νοσηλεία και επίσης χρειάζονται συμπληρωματικό οξυγόνο, επεμβατικό μηχανικό αερισμό ή οξυγόνωση με εξωσωματικής μεμβράνη.

Η κλινική δοκιμή ACTT-4 είναι τυφλή όσον αφορά την χορήγηση  της δεξαμεθαζόνης και του baricitinib, δηλαδή οι ερευνητές και οι συμμετέχοντες δεν θα γνωρίζουν ποιος λαμβάνει δεξαμεθαζόνη και ποιος λαμβάνει το baricitinib.

Η δεξαμεθαζόνη χορηγείται με ενδοφλέβια έγχυση και το baricitinib είναι ένα δισκίο που λαμβάνεται από το στόμα.

Επομένως, μια ομάδα θα λάβει από του στόματος δισκία baricitinib και εικονικό φάρμακο ενδοφλέβια και η άλλη ομάδα θα λάβει ενδοφλέβια δεξαμεθαζόνη και από του στόματος δισκία εικονικού φαρμάκου.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν ενδοφλέβιο remdesivir.

Η κλινική δοκιμή είναι συνέχεια των άλλων κλινικών δοκιμών ACTT:

η κλινική δοκιμή ACTT-1 ξεκίνησε τον Φεβρουάριο και δοκίμασε το remdesivir σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο σε νοσηλευόμενους ενήλικες ασθενείς με COVID-19.

Τα προσωρινά αποτελέσματα, που δημοσιεύθηκαν τον Μάιο, έδειξαν ότι το remdesivir μείωσε τον χρόνο έως την ανάρρωση και τα τελικά αποτελέσματα της μελέτης ACTT-1  δημοσιεύθηκαν στο NewEngland Journal of Medicine στις 5 Νοεμβρίου.

Στην κλινική δοκιμή ACTT-2 το Baricitinib δοκιμάστηκε σε συνδυασμό με remdesivir, σε 1.033 ενήλικες που νοσηλεύτηκαν με COVID-19.

Τα κύρια αποτελέσματα αυτής της μελέτης ανακοινώθηκαν τον Σεπτέμβριο και δεν έχουν δημοσιευτεί πλήρως ακόμα σε σε ιατρικό περιοδικό.

Τα ευρήματα της ACTT-2 έδειξαν ότι ο συνδυασμός του baricitinib και του remdesivir ελάττωσε τον χρόνο μέχρι την κλινική  ανάκαμψη σε σχέση με τη θεραπεία με εικονικό φάρμακο και remdesivir.

Η άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης του baricitinib βασίστηκε, εν μέρει, στην επανεξέταση της FDA των δεδομένων από τη δοκιμή ACTT-2.

Η δεξαμεθαζόνη αξιολογήθηκε στην παγκόσμια κλινική δοκιμή RandomizedEvaluation of COVID-19 Therapy (RECOVERY) που χρηματοδοτήθηκε από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Τα αποτελέσματα της κλινικής αυτής  δοκιμής έδειξαν ότι οι ασθενείς που έλαβαν δεξαμεθαζόνη είχαν χαμηλότερη θνησιμότητα σε σύγκριση με τους ασθενείς που έλαβαν την τότε συνήθη φροντίδα.

Μέχρι σήμερα, η δεξαμεθαζόνη και το baricitinib είναι οι μόνες δύο θεραπείες που μειώνουν τη φλεγμονή και που έχουν δείξει αποτελεσματικότητα για τη θεραπεία της COVID-19 σε ασθενείς που έχουν ανάγκη νοσηλείας  σε μεγάλες, τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές.

Ωστόσο, οι διαφορές στους πληθυσμούς των μελετών, στα ποσοστά θνησιμότητας και στα καταληκτικά σημεία στις δοκιμές ACTT-2 και RECOVERY καθιστούν δύσκολη την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την αξία των παρεμβάσεων σε διάφορους πληθυσμούς ασθενών.

Η κλινική δοκιμή  ACTT-4 στοχεύει στην σύγκριση τουbaricitinibκαι της δεξαμεθαζόνη, όταν χορηγούνται μαζί με remdesivirσε νοσηλευόμενους ασθενείς που χρειάζονται συμπληρωματικό οξυγόνο, όσον αφορά στην  αποτροπή της εξέλιξης της COVID-19 σε βαθμό που να απαιτείται μηχανικός αερισμός ή σε θάνατο, ή εάν είναι παρόμοια.

Οι ερευνητές θα αξιολογούν την κλινική κατάσταση των συμμετεχόντων καθημερινά χρησιμοποιώντας μια κλίμακα οκτώ βαθμίδων που κυμαίνεται από την πλήρη ανάρρωση χωρίς ανάγκη νοσηλείας έως το θάνατο.

Σε περίπτωση εξιτηρίου  από το νοσοκομείο, τα δεδομένα σχετικά με την κλινική κατάσταση θα συλλέγονται κατά τη διάρκεια επισκέψεων σε εξωτερική βάση στις ημέρες 15, 22, 29 και 60.

Η δοκιμή θα αξιολογήσει τη διαφορά στο ποσοστό των συμμετεχόντων που επιβιώνουν χωρίς να απαιτείται επεμβατικός μηχανικός αερισμός μεταξύ των δύο σκελών θεραπείας.

Ένας βασικός δευτερεύων στόχος είναι η σύγκριση της συνολικής κλινικής κατάστασης την ημέρα 15 σε κάθε ομάδα συγκρίνοντας τις διαφορές στην κατανομή της οκταβάθμιας κλίμακας σε κάθε ομάδα.

Η δοκιμή αναμένεται να διαρκέσει περίπου τρεις έως τέσσερις μήνες μέχρι να ολοκληρωθεί πλήρως (περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κλινική αυτή  δοκιμή βρίσκονται στη διεύθυνση clinicaltrials.gov και το αναγνωριστικό αναζήτησης NCT04640168).

Επιδημίες

18.01.2021

Επικίνδυνη πλάνη η ανοσία της αγέλης μέσω φυσικής ανοσίας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού

Η εμπειρία σε πολλές μολυσματικές ασθένειες υποδηλώνει ότι η ανοσία της αγέλης μπορεί να ενισχυθεί με ασφάλεια μέσω του εμβολιασμού. Ασυλία αγέλης αναμένεται να προκύψει όταν ένας ιός δεν μπορεί να εξαπλωθεί εύκολα, γιατί συναντά κάποιον που έχει κάποιο επίπεδο ανοσίας, με αποτέλεσμα να είναι πολύ μειωμένος ο αριθμός των ευπαθών ατόμων σε λοίμωξη. Δύο […]

18.01.2021

Ρευματοπαθείς και εμβολιασμός για τη νόσο COVID-19

Με αφορμή το άνοιγμα της πλατφόρμας envolio.gov.gr, όπου θα δηλώνεται η επιθυμία  για εμβολιασμό έναντι του νέου κορωνοιού SARS-CoV-2 από τον γενικό πληθυσμό και με προτεραιότητα τις ευπαθείς ομάδες, στις οποίες συγκαταλέγονται οι ασθενείς με Ρευματικά Νοσήματα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία ΡευΜΑζήν, σύμφωνα με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας  και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού […]

Περιμένοντας το Restart: Τι μας έμαθε ο κορωνοϊός;
18.01.2021

Περιμένοντας το Restart: Τι μας έμαθε ο κορωνοϊός;

Εμβολιασμός έναντι covid-19 σε ασθενείς με καρκίνο και χειρουργικούς ογκολογικούς ασθενείς
18.01.2021

Εμβολιασμός έναντι covid-19 σε ασθενείς με καρκίνο και χειρουργικούς ογκολογικούς ασθενείς

Εμβολιασμός ήδη νοσησάντων από covid-19
18.01.2021

Εμβολιασμός ήδη νοσησάντων από covid-19

“Αναγνώριση και τον Χειρισμό των Ανεπιθύμητων Αντιδράσεων στα Εμβόλια του COVID”
18.01.2021

“Αναγνώριση και τον Χειρισμό των Ανεπιθύμητων Αντιδράσεων στα Εμβόλια του COVID”

Βελτίωση του αερισμού στα σπίτια κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19
18.01.2021

Βελτίωση του αερισμού στα σπίτια κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19

Οργανικό ψυχοσύνδρομο και κώμα: αυξημένη επίπτωση σε ασθενείς με COVID-19 που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ
18.01.2021

Οργανικό ψυχοσύνδρομο και κώμα: αυξημένη επίπτωση σε ασθενείς με COVID-19 που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ

Koρωνοϊός: To λάθος που κάνουμε με την «αυτοεξέταση» -« Μην το κάνετε» προειδοποιούν οι ειδικοί
18.01.2021

Koρωνοϊός: To λάθος που κάνουμε με την «αυτοεξέταση» -« Μην το κάνετε» προειδοποιούν οι ειδικοί

COVID-19: Επιφυλακτική η Γαλλία απέναντι σε ένα πιστοποιητικό εμβολιασμού
17.01.2021

COVID-19: Επιφυλακτική η Γαλλία απέναντι σε ένα πιστοποιητικό εμβολιασμού

Δημοφιλή

Φυσική Κατάσταση
1

Μεγάλος διαγωνισμός του ygeianews.gr για να είσαστε σε «φόρμα» εν μέσω καραντίνας!

Ψυχολογία
2

Μειώστε το άγχος με αυτές τις απλές συμβουλές

Ασθένειες
3

Ρήξη μηνίσκου και σύγχρονη αντιμετώπιση

Επιδημίες
4

Κατέφθασαν τα πρώτα ψυγεία φύλαξης του εμβολίου για τον κορωνοϊό

Περισσότερα

18.01.2021

Επικίνδυνη πλάνη η ανοσία της αγέλης μέσω φυσικής ανοσίας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού

Η εμπειρία σε πολλές μολυσματικές ασθένειες υποδηλώνει ότι η ανοσία της αγέλης μπορεί να ενισχυθεί με ασφάλεια μέσω του εμβολιασμού. Ασυλία αγέλης αναμένεται να προκύψει όταν ένας ιός δεν μπορεί να εξαπλωθεί εύκολα, γιατί συναντά κάποιον που έχει κάποιο επίπεδο ανοσίας, με αποτέλεσμα να είναι πολύ μειωμένος ο αριθμός των ευπαθών ατόμων σε λοίμωξη. Δύο […]

18.01.2021

Γιατροί του Κόσμου: Στείλε με μήνυμα βοήθεια στους άστεγους

Οι άστεγοι συνάνθρωποί μας που ζουν στους δρόμους της Αθήνας και των γύρω περιοχών, έχουν να αντιμετωπίσουν τις πλέον δύσκολες συνθήκες διαβίωσης λόγω της πανδημίας αλλά και του χειμώνα. Ακόμα, η αναγκαστική μετακίνησή τους από περιοχή σε περιοχή προκειμένου να αποφύγουν τους ελέγχους, δημιουργεί επιπλέον προβλήματα στην πρόσβαση της της ομάδας Streetwork, που στόχο έχει […]

Ρευματοπαθείς και εμβολιασμός για τη νόσο COVID-19
18.01.2021

Ρευματοπαθείς και εμβολιασμός για τη νόσο COVID-19

Τι άλλο εκτός από καρκίνο μπορεί να σημαίνει το αυξημένο PSA
18.01.2021

Τι άλλο εκτός από καρκίνο μπορεί να σημαίνει το αυξημένο PSA

Αιμορροϊδοπλαστική με laser: Τα πλεονεκτήματα έναντι της κλασικής μεθόδου
18.01.2021

Αιμορροϊδοπλαστική με laser: Τα πλεονεκτήματα έναντι της κλασικής μεθόδου

Επαναφορά ωραρίου λειτουργίας φαρμακείων Θεσσαλονίκης
18.01.2021

Επαναφορά ωραρίου λειτουργίας φαρμακείων Θεσσαλονίκης

Τόσο πρέπει να περπατήσετε για να χάσετε ένα κιλό
18.01.2021

Τόσο πρέπει να περπατήσετε για να χάσετε ένα κιλό

Περιμένοντας το Restart: Τι μας έμαθε ο κορωνοϊός;
18.01.2021

Περιμένοντας το Restart: Τι μας έμαθε ο κορωνοϊός;

Γυμναστική: Ποιά αθλήματα καίνε πιο γρήγορα το λίπος
18.01.2021

Γυμναστική: Ποιά αθλήματα καίνε πιο γρήγορα το λίπος

Εμβολιασμός έναντι covid-19 σε ασθενείς με καρκίνο και χειρουργικούς ογκολογικούς ασθενείς
18.01.2021

Εμβολιασμός έναντι covid-19 σε ασθενείς με καρκίνο και χειρουργικούς ογκολογικούς ασθενείς