Στο ΣτΕ προσφεύγουν οι γιατροί για την δραστική ουσία

13/3/2012 17:05
Στο ΣτΕ προσφεύγουν οι γιατροί για την δραστική ουσία

Το Συμβούλιο της Επικρατείας θα αποφασίσει τελικά για το εάν έχουν το δικαίωμα οι γιατροί να συνταγογραφούν φάρμακα με βάση την δραστική ουσία  στους ασθενείς τους . Στην δικαστική αρχή προσφεύγει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ο οποίος  βάση του καταστατικού του  προβλέπει πως θα υπάρχουν πειθαρχικές κυρώσεις αν δεν ισχύσουν τα ακόλουθα:
1.    Σε κάθε συνταγή, στο κάτω μέρος θα τίθεται σφραγίδα με το ακόλουθο περιεχόμενο:
«Οποιαδήποτε τροποποίηση ιατρικής συνταγής, αποτελεί αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος και τυχόν παρενέργειες βαρύνουν ποινικά τον αντικαθιστώντα»

2.    Απαγορεύεται στο γιατρό να συνταγογραφεί φάρμακα εκ των υστέρων, που χορηγήθηκαν από φαρμακοποιό, χωρίς να προσκομιστεί συνταγή γιατρού.

Οι ιδιώτες γιατροί  αναφέρουν πως  μετά τη ψήφιση του Εφαρμοστικού Νόμου και των Υπουργικών Αποφάσεων που τον συνοδεύουν, ακρωτηριάζεται κάθε έννοια της ιατρικής πράξης, όπως ρητώς καθορίζεται στο Νόμο 3418/2005.

•    Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το νόμο, κάθε ιατρική πράξη, συμπεριλαμβανομένης και της συνταγογράφησης, σκοπό έχει τη με οποιαδήποτε επιστημονική μέθοδο, πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου.

•    Η υποχρεωτική αναγραφή της δραστικής ουσίας από το γιατρό, η επιλογή του φθηνότερου γενόσημου από το φαρμακοποιό, η αντικατάσταση συνταγογραφούμενου σκευάσματος, αλλά και η εκτέλεση ιατρικών πράξεων από το φαρμακοποιό, συνιστούν παράνομη άσκηση της ιατρικής που είναι ποινικό αδίκημα (Α.Ν. 1565/39, Αρ. 111).

•    Επιπλέον σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 23 του Π.Δ. 340/1993 που αφορά τον Κώδικα Φαρμακευτικής Δεοντολογίας, απαγορεύεται στο Φαρμακοποιό να αντικαθιστά με άλλα φάρμακα τα αναγραφόμενα σε ιατρική συνταγή, χωρίς την έγκριση του ιατρού που εξέδωσε τη συνταγή.

•    Βρισκόμαστε μπροστά σε μια ευθυγράμμιση του Υ.Υ.Κ.Α. με συγκεκριμένους Προέδρους μεγάλων Φαρμακευτικών Συλλόγων, που στηρίζουν τα ανθυγιεινά μέτρα που ψηφίστηκαν, στη λογική «ο γιατρός θέτει τη διάγνωση και ο ειδικός επιστήμον φαρμακοποιός επιλέγει, μετά την υποχρεωτική αναγραφή της δραστικής ουσίας από το γιατρό, το ενδεικνυόμενο φαρμακευτικό σκεύασμα».

•    Κατόπιν όλων αυτών δεν υφίστανται περιθώρια ανοχής και υποχρεούνται οι γιατροί να προστατέψουν το κύρος και την επιστημονική τους αξιοπρέπεια.