Μισθούς πείνας καταγγέλλουν και οι φυσικοθεραπευτές

23/2/2012 10:55
Μισθούς πείνας καταγγέλλουν και οι φυσικοθεραπευτές

Σε αδιέξοδο και οι φυσικοθεραπευτές. Σε ανακοινωσή της η Πανελλήνια Ένωση Εργαστηριούχων Φυσικοθεραπευτών τονίζει πως...

το κράτος με τον τρόπο λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ “αναγκάζει”  το σύνολο των Φυσικοθεραπευτών να δέχονται το 90% περίπου των ασφαλισμένων. Άρα ο ελεύθερος επαγγελματίας γίνεται ''υπάλληλος'' του κράτους αφού βρίσκεται σε μια άμεση σχέση οικονομικής εξάρτησης από αυτό.

Δεδομένης της οικονομικής στενότητας του κράτους γίνεται ξεκάθαρο πως οι οποιεσδήποτε μεταβολές ή η μη ικανότητα πληρωμής των χρεών του εκφράζονται απευθείας στον υπό το καθεστώς σύμβασης Φυσικοθεραπευτή. Η κατάσταση αυτή είναι περισσότερο επιδεινωμένη και από τα παλαιότερα χρέη των επί μέρους ασφαλιστικών ταμείων. Κατά συνέπεια και χωρίς κανένα στοιχείο υπερβολής αυτή τη στιγμή ο ελεύθερος επαγγελματίας.

Φυσικοθεραπευτής βουλιάζει καθημερινά στα χρέη του μη έχοντας κανένα άλλο τρόπο εξοικονόμησης εσόδων ενώ ταυτόχρονα του ζητείται να πληρώνει σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Ερωτούμε με ποιο τρόπο φαντάζεστε ότι αυτό μπορεί να συνεχίζεται;  Δεδομένης της μη πληρωμής τόσο των παλαιοτέρων χρεών όσο και των τρεχόντων εξαιτίας  της μεγάλης καθυστέρησης στην εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού ο οικονομικός στραγγαλισμός ολοκληρώνεται.

Θεωρούμε πως αν δεν υπάρχουν άμεσες και εφαρμόσιμες δεσμεύσεις από την πλευρά του ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να κληθούμε (μέσω των Συλλογικών μας οργάνων) σε συνάντηση προς εξεύρεση λύσεων. Με όποια οικονομική λογική να το προσεγγίσει κανείς είναι πασιφανές το δίκαιο του αιτήματος μας. Δεν μπορεί σε μια σχέση άμεσης κατά το πλείστον οικονομικής εξάρτησης ο ‘’εργοδότης’’ να μην πληρώνει τα χρέη του, να ζητά φόρους και ασφαλιστικές εισφορές και ταυτόχρονα να περιχαρακώνει έναν κλάδο, από άλλο τρόπο διεκδίκησης – εξοικονόμησης των δεδουλευμένων και των εσόδων του.

Β. Καλυβιώτη