ΙΣΑ: Στην Δικαιοσύνη για το 10ευρω που δίνεται στις εξετάσεις των οδηγών

1/5/2012 12:08
ΙΣΑ: Στην Δικαιοσύνη για το 10ευρω που δίνεται στις εξετάσεις των οδηγών

Προσφεύγει στην Δικαιοσύνη ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών – Μεταφορών και Δικτύων περί Αποζημίωσης ιατρών Πρωτοβάθμιας ιατρικής εξέτασης.
"Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (Ι.Σ.Α.) καταγγέλλει την απαράδεκτη μέχρι σήμερα στάση του Υπουργείου Μεταφορών το οποίο ενώ εισέπραξε 20 € για την ιατρική εξέταση κάθε υποψηφίου οδηγού, καταβάλει εξ αυτών, με βάση αιφνιδιαστική παράνομη απόφασή του στην οποία ερμηνεύει κατά το δοκούν τις σχετικές διατάξεις,  το ποσό των 10€ στους ιατρούς.

Κάποιος καρπούται τη διαφορά των 10€ ανά υποψήφιο οδηγό αναδρομικά από 1-1-2012!

Ο ΙΣΑ απέστειλε σχετικές επιστολές. Ουδεμία όμως μέχρι σήμερα απάντηση ή εξήγηση έλαβε.

Κατόπιν των παραπάνω ο ΙΣΑ θα προσφύγει στη δικαιοσύνη τόσο για την απόδοση τυχόν ποινικών ευθυνών, όσο και στο ΣτΕ για την ακύρωση της απόφασης του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων."