Ιατρικός Σύλλογος:"Δωρεάν οι επισκέψεις για τους γιατρούς και τους συγγενείς τους"

13/4/2012 10:00
Ιατρικός Σύλλογος:"Δωρεάν οι επισκέψεις για τους γιατρούς και τους συγγενείς τους"

το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου ΑΘηνών εξέτασε το θέμα ιατρικής αμοιβής για την παροχή υπηρεσιών υγείας προς ιατρούς και συγγενείς τους, ενόψει των διατάξεων του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας και τους προτρέπει να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αμοιβή.Οι σχετικές διατάξεις δεν απαγορεύουν μεν ρητά, όπως υπό το προηγούμενο νομικό καθεστώς, τη λήψη ιατρικής αμοιβής, προτρέπουν όμως τον ιατρό, ως δεοντολογική υποχρέωση, να παρέχει υπηρεσίες χωρίς αμοιβή στους συναδέλφους και τους συγγενείς τους στους οποίους έχουν νόμιμη υποχρέωση, καθώς και στους φοιτητές ιατρικής.

Το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α. υπενθυμίζει την ηθική αυτή υποχρέωση προς όλους τους συναδέλφους και φοιτητές ιατρικής, ως μία παραδοσιακά ακολουθούμενη πρακτική, ευελπιστώντας, ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας να εξακολουθεί να τηρείται ακόμη και υπό τις δύσκολες συνθήκες που βιώνει η χώρα και ο ιατρικός κλάδος.