Αξονικές με ...μέτρο

14/1/2012 18:00
Αξονικές με ...μέτρο

Άκρως επικίνδυνη μπορεί να αποδειχθεί η ακτινοβολία της αξονικής τομογραφίας, όπως δείχνουνδιεθνείς μελέτες.

Είναι ενδεικτικό όπως προκύπτει από μελέτη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Αμερική η ακτινοβολία της αξονικής τομογραφίας προκαλεί ετησίως 3.000 θανατηφόρους καρκίνους, ενώ η αυξητική τάση στη χρήση της αγγίζει το 10% επιβαρύνοντας το κοινωνικό σύνολο. Ωστόσο η ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας των αξονικών τομογράφων με την εισαγωγή των πολυτομικών προσφέρει νέες εφαρμογές με ασφαλή και γρήγορα συμπεράσματα και παράλληλα αυξημένα επίπεδα δόσεων ακτινοβολίας.

Το θετικό είναι πως με βάση τις εκτιμήσεις την επόμενη δεκαετία θα εγκατασταθούν σε παγκόσμιο επίπεδο 88.000 νέοι πολυτομικοί αξονικοί τομογράφοι που προκαλούν σαφώς λιγότερες βλάβες στον οργανισμό.

Να σημειωθεί ότι η χώρα μας έχει υψηλό ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης αγοράς της συγκεκριμένης τεχνολογίας που ανέρχεται στο 8% και ταυτόχρονα κατέχει την πρώτη θέση στις χώρες του ΟΟΣΑ με 0,32 αξονικές τομογραφίες ανά άτομο, όταν στην Αμερική η αντιστοιχία ανέρχεται σε 0,18 ανά άτομο και στην Αγγλία είναι 0,03 ανά άτομο.