Ο ΠΙΣ εγκαλεί τους… παραστρατημένους

9/1/2012 14:00
Ο ΠΙΣ εγκαλεί τους… παραστρατημένους
Γιατρούς δύο ταχυτήτων φαίνεται ότι δημιουργεί ήδη ο νέος φορέας παροχών υγείας ο ΕΟΠΥΥ, γεγονός που προκαλεί τριβές στο εσωτερικό του κλάδου. 
Από τη μία οι περισσότεροι γιατροί αρνούνται να υποβάλουν αίτηση για να ενταχθούν στο φορέα και συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους και από την άλλη υπάρχουν ορισμένοι (δεν ξεπερνούν τους 5000) που έσπευσαν να βάλουν την υπογραφή τους για να συνεργασθούν. 
 
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος καλεί όσους γιατρούς υπέγραψαν ήδη για να συνεργασθούν με τον φορέα να αλλάξουν άμεσα την απόφασή τους. 
 
Πάντως ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος καλεί όσους υπέγραψαν να αποσύρουν την αίτησή τους. 
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε ανακοίνωση: «Ο ΠΙΣ καλεί τους ιατρούς οι οποίοι συμπεριλήφθησαν στις λίστες του ΕΟΠΠΥ που υποβαθμίζουν και προσβάλλουν βάναυσα την επιστημονική και επαγγελματική υπόστασή τους, κάτω από την πίεση και την ανασφάλεια που σκοπίμως καλλιεργήθηκε από τους κυβερνητικούς παράγοντες, να αποσύρουν άμεσα τα ονόματά τους, προασπίζοντας τα πραγματικά τους συμφέροντα».
 
Σύμφωνα με τον ΠΙΣ οι λίστες των γιατρών που ανακοινώθηκαν και στους οποίους μπορούν να απευθύνονται οι ασθενείς για δωρεάν εξέταση, είναι ανακριβείς καθώς εκτός των άλλων περιλαμβάνουν και ονόματα γιατρών που διώκονται για πειθαρχικά παραπτώματα. 
 
Όπως λέει ο ΠΙΣ: «ο μεγαλύτερος αριθμός των ονομάτων αφορά ιατρούς οι οποίοι δεν πληρούν τους όρους που τίθενται από την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και τις αλληλοδιάδοχες ανακοινώσεις που εκδόθηκαν από την ίδια την Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ.
 
Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται όσοι υπέβαλλαν τις δηλώσεις μετά τις 27.12.2011 όπου έληγε η νομοθετημένη    διορία με αποτέλεσμα να είναι εκπρόθεσμοι, όσοι δεν είχαν προηγουμένως συμβάσεις με τον ΟΠΑΔ   και τον ΟΑΕΕ οπότε δεν είναι σύννομοι, όσοι υπηρετούν παράλληλα ως μόνιμοι ή με σύμβαση αορίστου χρόνου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή τους λοιπούς Οργανισμούς που ενσωματώθηκαν στον ΕΟΠΥΥ. Οπότε είναι αναντίστοιχοι με τις ως άνω ανακοινώσεις και όσοι έχουν αποπεμφθεί με διοικητικές αποφάσεις των ενσωματωθέντων στον ΕΟΠΥΥ Οργανισμών για σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα.
Εις αυτούς εάν προστεθούν οι ιατροί που μετέβαλλαν άποψη και ζητούν την διαγραφή τους από την κατάσταση του ΕΟΠΥΥ χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αφαιρεθεί τα ονόματά τους, τότε συμπεραίνεται ευλόγως ότι η λίστα είναι πολλαπλώς ανακριβής και αναρτήθηκε
ως έχει,  προκειμένου να λειτουργήσει ως απεργοσπαστικός μηχανισμός εναντίον των ιατρικών κινητοποιήσεων».