Τι κάνω στο εξάρθρημα;

26/4/2012 10:21
Τι κάνω στο εξάρθρημα;

Το εξάρθρημα είναι η μόνιμη μετατόπιση των οστών μιας άρθρωσης και μπορεί να συνοδεύεται από κάκωση των μαλακών μορίων της άρθρωσης.
Συμπτώματα

•    Παραμόρφωση
•    Έντονος πόνος
•    Έλλειψη κίνησης στη συγκεκριμένη άρθρωση
•    Πιθανό οίδημα και μελάνιασμα

Πρώτες Βοήθειες

-Τοποθετείστε ψυχρά επιθέματα στην άρθρωση για 10-15 λεπτά.
-Ακινητοποιείστε την άρθρωση χρησιμοποιώντας κάποιο πρόχειρο νάρθηκα.
-Τοποθετείστε το μέλος σε αναπαυτική θέση. (ανάρτηση από το λαιμό σε εξάρθρημα χεριού ή ανύψωση ποδιού σε εξάρθρημα ποδιού).
-Απαγορεύεται  η ανάταξη από μη ειδικό
-Μεταφορά στο Νοσοκομείο για ανάταξη