Ο διαβήτης απειλεί τα νεαρά άτομα

24/11/2011 18:01
Ο διαβήτης απειλεί τα νεαρά άτομα

 Κάθε μέρα ο νεανικός διαβήτης προσβάλλει περισσότερα από 200 παιδιά στο κόσμο. Αυτό όμως που είναι ανησυχητικό είναι η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων διαβήτη τύπου 2 στα παιδιά και στους εφήβους – μία αύξηση που ακολουθεί την επιδημία της παχυσαρκίας. Έχει υπολογιστεί ότι το 80% των περιπτώσεων του νεανικού διαβήτη και ειδικότερα του τύπου 2 θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Ένας καθοριστικός παράγοντας στην αντιμετώπιση του νεανικού διαβήτη είναι η αλλαγή του τρόπου ζωής των παιδιών και των εφήβων. Αυτό συνεπάγεται την υιοθέτηση σωστών προτύπων διατροφής και την ένταξη της φυσικής δραστηριότητας στην καθημερινή ζωή.
«Έχουμε και τη γνώση και τα κατάλληλα φαρμακευτικά όπλα για να αποτρέψουμε το θάνατο παιδιών από το διαβήτη. Εντούτοις, για πολλά παιδιά, ιδιαίτερα στον αναπτυσσόμενο κόσμο, η πρόσβαση στη διάγνωση, στην πρόληψη και στην κατάλληλη φροντίδα του διαβήτη είναι είδος πολυτέλειας. Η οικονομική κατάσταση των οικογενειών σε αυτές τις περιοχές δεν επιτρέπει τη θεραπεία των παιδιών με καθημερινές ενέσεις ινσουλίνης με αποτέλεσμα να οδηγούνται πρόωρα στο θάνατο. Ακόμη και στις λεγόμενες αναπτυγμένες χώρες, τα παιδιά με  διαβήτη ζουν 10 έως 20 χρόνια λιγότερο από τους συνομηλίκους τους που δεν έχουν διαβήτη. Κάτι που μπορεί να αποφευχθεί αν αποτραπούν οι επιπλοκές του διαβήτη, δηλαδή βλάβες στα νεφρά, στα μάτια, στο νευρικό και στο καρδιαγγειακό σύστημα. Πρέπει πολλά να γίνουν για να εντοπίζουμε έγκαιρα το διαβήτη στα παιδιά και να τους παρέχουμε την απαραίτητη φροντίδα » λέει ο Δρ.  Henk-Jan Aanstoot, υπεύθυνος για την σύνταξη της Χάρτας του Νεανικού Διαβήτη.
Η χάρτα αυτή προετοιμάστηκε από κορυφαίους παιδίατρους- διαβητολόγους, και πρόκειται για μια σημαντική  αξιολόγηση στοιχείων του διαβήτη τύπου 1 και  τύπου 2 στα παιδιά και τους εφήβους. Εστιάζει στις ακόλουθες περιοχές: επιδημιολογία, την οργάνωση και την παροχή φροντίδας, στο ψυχοκοινωνικό και κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο του διαβήτη.
Μέσω της χάρτας δίνεται έμφαση επίσης στην έλλειψη διαθέσιμων στοιχείων όσον αφορά στον αριθμό των παιδιών και των νέων που ζουν με το διαβήτη, και εκείνων που πεθαίνουν από διαβήτη ή από τις σχετικές με αυτόν επιπλοκές. Επίσης, επιχειρείται η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων για τον τρόπο έκβασης του διαβήτη είτε σε τοπική είτε εθνική κλίμακα, προκειμένου να βελτιωθεί η φροντίδα για τη νόσο.


Η πλήρης έκδοση της Χάρτας του Νεανικού διαβήτη βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.blackwell-synergy.com/toc/pdi/8/s8.