Επιχορήγηση των Εργαστηρίων και Κέντρων Αναφοράς για το HIV/AIDS

11/4/2014 11:30
Επιχορήγηση των Εργαστηρίων και Κέντρων Αναφοράς για το HIV/AIDS

Η Υφυπουργός Υγείας, κα Ζέττα Μ. Μακρή, υπέγραψε χθες την χρηματοδότηση των Εργαστηρίων και Κέντρων Αναφοράς για το HIV/AIDS.

 

Αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία που έχει ο έλεγχος και η παρακολούθηση του HIV/AIDS για την Δημόσια Υγεία, το Υπουργείο Υγείας με την ενέργεια αυτή συμβάλει με κάθε τρόπο στην εξασφάλιση της  ομαλής λειτουργίας  των Εργαστηρίων και Κέντρων αναφοράς.