Εξώδικο των πρώην γιατρών του ΕΟΠΥΥ για το 8ωρο

27/5/2014 11:12
Εξώδικο των πρώην γιατρών του ΕΟΠΥΥ για το 8ωρο

Με μια εξώδικη διαμαρτυρία κατά του υφυπουργού Υγείας Αντώνη Μπέζα που εξέδωσε και τη σχετική εγκύκλιο, οι πρώην γιατροί του ΕΟΠΥΥ που τώρα εργάζονται στο ΠΕΔΥ, διαμαρτύρονται για το 8ωρο εργασίας που τους επιβάλλεται στο νέο σύστημα.

 

Συγκεκριμένα οι γιατροί υποστηρίζουν ότι με βάση την εγκύκλιο που εξεδόθη από τον Αντώνη Μπέζα τους επιβάλλεται « 8ωρη υποχρεωτική συνεχόμενη εργασία σε ειδικευ-μένους Ιατρούς, μέλη μας, προερχομένους από τις πρώην Μονάδες Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), οι οποίοι δυνάμει των ρυθμίσεων του Ν.4238/2014 (ΦΕΚ Α’ 38) εντάχθηκαν στο Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και απασχολούνται στα Ιατρεία του, με την εξέταση των προσερχομένων σε αυτά ασθενών».
 
Ωστόσο οι γιατροί σημειώνουν ότι το ωράριο αυτό δεν είναι εφικτό όταν θα πρέπει επί 8 ώρες να εξετάζουν ασθενείς τη στιγμή μάλιστα που όπως υποστηρίζουν δεν ισχύει το ίδιο για τους νοσοκομειακούς γιατρούς.

 
Όπως εκτιμούν: «στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.), «το επίσημο ωράριο των νοσοκομειακών ιατρών [ήτοι ειδικευομένων Ιατρών και Ιατρών Επιμελητών Α’ και Β’, Διευθυντών] είναι επτάωρο, συνεχές, πρωϊνό και πενθήμερο από Δευτέρα έως Παρασκευή όμως, οι Ιατροί του Ε.Σ.Υ. δεν εξετάζουν ασθενείς στα τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία των Νοσοκο-μείων του Ε.Σ.Υ. επί επτά (7) ώρες.
 
Όπως γνωρίζετε, οι Ιατροί του Ε.Σ.Υ. εξετάζουν ασθενείς στα Εξωτερικά Ιατρεία των Νοσοκομείων, στα οποία υπηρετούν για 4 με 5 το πολύ ώρες και με την βοήθεια Γραμματέων και Νοσηλευτικού προσωπικού. Πολλές δε φορές, ίσως τις περισσότερες, επικουρούνται από ειδικευό-μενους Ιατρούς ή αντικαθίστανται από ειδικευόμενους Ιατρούς».