Κατατέθηκε η τροπολογία για φαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων

26/6/2014 14:24
Κατατέθηκε η τροπολογία για φαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων

Τροπολογία με την οποία ο ΕΟΠΥΥ θα παρέχει φαρμακευτική περίθαλψη σε ανασφάλιστους κατέθεσε η κυβέρνηση. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εκτιμά ότι η πρόσθετη δαπάνη δεν θα ξεπεράσει τα 340 εκατ. ευρώ.

 

Με την τροπολογία εντάχθηκε στο νομοσχέδιο για τις «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης κσι Εποπτείας (Ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό», που συζητείται στο πρ4ώτο θερινό τμήμα της Βουλής.

Με την ρύθμιση προστίθεται στους υφιστάμενους σκοπούς του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΠΥ) η παροχή φαρμακευτικής περίθαλψης σε ασφαλισμένους που έχουν απωλέσει την ασφαλιστικής τους ικανότητα και δε δικαιούνται υπηρεσιών φαρμακευτικής περίθαλψης από οποιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ).