Σε διαθεσιμότητα οι οδηγοί και τα πληρώματα των ασθενοφόρων!

28/3/2014 12:19
Σε διαθεσιμότητα οι οδηγοί και τα πληρώματα των ασθενοφόρων!

Ρυθμίσεις για διαθεσιμότητα υπαλλήλων του ΕΣΥ εντάχθηκαν τελικά στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, με αποτέλεσμα οι οδηγοί των ασθενοφόρων που εργάζονται στα νοσοκομεία να μπαίνουν στον πάγο για έναν μήνα. Εξαιρέσεις θα παγματοποιηθούν για κάποιους εργαζόμενους  που μπαίνουν μόνο για 15 ημέρες.

 

Όσοι από τους εν λόγω εργαζομένου επιθυμούν, θα υποβάλουν σχετική αίτηση και θα μεταταγούν σε ανάλογη θέση στο ΕΚΑΒ.

Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας,  εξακολουθούν να καταβάλλονται οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου, οι οποίες αναλογούν σε κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και υγειονομική περίθαλψη.

Σε διαθεσιμότητα 15 ημερών θα τεθούν όσοι από τους παραπάνω υπαλλήλους ανήκουν στις εξής κοινωνικές κατηγορίες:

1) έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και πάνω,

2) είναι πολύτεκνοι,

3) έχουν σύζυγο ή τέκνο με αναπηρία 67% και πάνω,

4) ασκούν τη γονική μέριμνα τέκνου (εφόσον το ετήσιο εισόδημα δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ),

5) έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες (εισόδημα έως 12.000 ευρώ),

6) είναι υπάλληλοι με σύζυγο που τελεί επίσης σε διαθεσιμότητα ή έχουν  απολυθεί.