Λύσσα: Υλικό για εκπαιδευτικούς και μαθητικό πληθυσμό

21/3/2014 15:05
Λύσσα: Υλικό για εκπαιδευτικούς και μαθητικό πληθυσμό

Το ΚΕΕΛΠΝΟ Θεσσαλονίκης οργανώνει εκπαιδευτικές ημερίδες σε 20 Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) της Βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλίας με θέμα «Λύσσα – Μέτρα πρόληψης».

 

Οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις έχουν ως στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των Διευθυντών των σχολικών μονάδων, έτσι ώστε να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά και με τη σειρά τους να ενημερώσουν τόσο την ομάδα των εκπαιδευτικών της σχολικής τους μονάδας, όσο και τους μαθητές και το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων.

Το εκπαιδευτικό υλικό των ημερίδων παρατίθεται προς χρήση, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες που δίνονται στις ημερίδες.

Παρακαλούμε τους εκπαιδευτικούς, για την αποστολή του εντύπου «Υλοποίηση ενημερωτικών παρεμβάσεων για τη λύσσα» στο ΚΕΕΛΠΝΟ Θεσσαλονίκης και στο fax: 2310-229139, 2313-320623 ή μέσω email: [email protected]

www.keelpno.gr