Ερρίκος Ντυνάν: Δύο δικαστήρια τον Ιούνιο για τα χρέη προς το ΙΚΑ

18/3/2014 12:48
Ερρίκος Ντυνάν: Δύο δικαστήρια τον Ιούνιο για τα χρέη προς το ΙΚΑ

Νέα δικάσιμος ορίσθηκε από το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών για τα χρέη του νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν προς το ΙΚΑ, εξαιτίας των οποίων είχαν συλληφθεί και ο π. πρόεδρος Αλ. Παπαδημητρίου και ο π. αντιπρόεδρος Ανδρ. Μαρτίνης.

 

Τα χρέη για τα οποία συνελήφθησαν τα δύο π. μέλη της διοίκησης του νοσοκομείου αφορούσαν περίοδο κατά την οποία δεν ασκούσαν διοίκηση τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Γι' αυτό τον λόγο, αλλά και επειδή η ασφαλιστική ενημερότητα του νοσοκομείου παραμένει ισχυρή, αποφασίσθηκε η παραπομπή σε νέα δίκη στις 10 Ιουνίου.

Παράλληλα όμως υπάρχει ήδη πρόβλεψη για δίκη από προηγούμενες οφειλές προηγούμενης περιόδου, για τις 16 Ιουνίου, οπότε αναμένεται οι υποθέσεις να συνεκδικαστούν.