Περισσότερες κλινικές δοκιμές αντικαρκινικών φαρμάκων σε παιδιά, ζητά ομάδα ειδικών

11/2/2014 16:08
Περισσότερες κλινικές δοκιμές αντικαρκινικών φαρμάκων σε παιδιά, ζητά ομάδα ειδικών

Οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί θα πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να επιτρέπονται περισσότερες κλινικές δοκιμές φαρμάκων για τον παιδιατρικό καρκίνο, εισηγείται το Ινστιτούτο Έρευνας του Καρκίνου της Μ. Βρετανίας (ICR).

 

Η επιτροπή ειδικών του βρετανικού ινστιτούτου αποφαίνεται ότι το ισχύον σύστημα δρα ως αντικίνητρο για τις φαρμακευτικές εταιρείες που αναζητούν τρόπο να πραγματοποιήσουν κλινικές δοκιμές.

Από τα 28 νέα αντικαρκινικά φάρμακα που έχουν εγκριθεί για την αντιμετώπιση του καρκίνου σε ενήλικες από το 2007 στην ΕΕ, τα 26 πιθανόν να μπορούν να είναι αποτελεσματικά και στην θεραπεία παιδιατρικών καρκίνων, αλλά τα 14 έχουν εξαιρεθεί από την κλινική δοκιμή σε παιδιατρικούς ασθενείς.

Το ICR προτείνει να παρακαμφθούν αυτά τα εμπόδια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη σκέφτεται κατά πόσο θα πρέπει να αλλάξουν οι κατευθυντήριες οδηγίες.

Σύμφωνα με τον βρετανικό επιστημονικό φορέα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα πρέπει να εμποδίζει στις φαρμακευτικές εταιρείες να πραγματοποιούν κλινικές δοκιμές βάσει της λογικής ότι, τα φάρμακα προορίζονται για καρκίνους των ενηλίκων, οι οποίοι σπανίζουν στα παιδιά.

«Αν και οι απαγορεύσεις είναι λογικές, όταν ένα φάρμακο για κάποια μορφή καρκίνου που προσβάλλει τους ενήλικες δεν είναι αποτελεσματικό τους παιδιατρικούς καρκίνους, συχνά το ίδιο ισχύει και για ένα φάρμακο με ευρύτερη δράση που πιθανόν να μπορεί να αντιμετωπίσει και έναν παιδιατρικό όγκο», σημειώνεται στην εισήγηση του ICR.

Για παράδειγμα, φάρμακα έχουν εγκριθεί για την αντιμετώπιση καρκίνων των ενηλίκων που σχετίζονται με συγκεκριμένες γενετικές μεταλλάξεις, αλλά οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν επιτρέπεται να κάνουν κλινικές δοκιμές των φαρμάκων αυτών σε παιδιατρικούς ασθενείς που έχουν καρκίνους με το ίδιο γονιδιακό σφάλμα.

«Είναι σημαντικό καινοτόμες αντικαρκινικές θεραπείες να μην δοκιμάζονται μόνο σε ενήλικες αλλά και σε παιδιά, όταν ο μηχανισμός δράσης του φαρμάκου δείχνει ότι μπορεί να είναι αποτελεσματικό. Και αυτό απαιτεί αλλαγή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, αφού οι ισχύοντες κανόνες έχουν αποτύχει να παρέχουν στα παιδιά πρόσβαση σε νέες θεραπείες που θα βελτιώσουν την ποιότητα και το προσδόκιμο ζωής τους.

Πάντως θα πρέπει να σημειωθεί ότι, εφόσον ένα φάρμακο έχει λάβει άδεια χρήσης στους ενήλικες καρκινοπαθείς, ο θεράπων ιατρός μπορεί να το χορηγήσει και σε παιδιατρικό ασθενή, αλλά άτυπα. Αυτό ωστόσο συχνά δημιουργεί πρόβλημα στην αποζημίωση της θεραπείας από τον ασφαλιστικό φορέα που ζητά επιστημονικά στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας στην συγκεκριμένη κατηγορία ασθενών.

www.health.in.gr