Πόρισμα καταπέλτης του ΣΕΥΥΠ για ΟΚΑΝΑ

7/2/2014 14:25
Πόρισμα καταπέλτης του ΣΕΥΥΠ για ΟΚΑΝΑ

Αναφορικά με την οικονομική διαχείριση του ΟΚΑΝΑ, η υφυπουργός Υγείας κα Ζέττα Μακρή έχει καταθέσει αναφορά στον εισαγγελέα ζητώντας μεταξύ άλλων τη διερεύνηση και τον έλεγχο της νομιμότητας διάθεσης εκατομμυρίων ευρώ, που με αποφάσεις του υπουργείου Υγείας προορίζονταν αποκλειστικά για τις ανάγκες των Κέντρων Πρόληψης (5,5 εκ ευρώ).

 

Το ποσό αυτό διατέθηκε με αδιαφανείς διαδικασίες σε σκοπούς που δεν προέβλεπε προγραμματική σύμβαση που είχε συνάψει ο ΟΚΑΝΑ με το ΚΕΕΛΠΝΟ. Επίσης ζητήθηκε η διερεύνηση των σκοπών, των παραστατικών αλλά και των διαδικασιών που ακολούθησε ο ΟΚΑΝΑ στη διαχείριση των 10,2 εκ ευρώ που έλαβε από το ΚΕΕΛΠΝΟ.

Αναφορικά με τον τρόπο που ο ΟΚΑΝΑ διαχειρίστηκε τα 10,2 εκ. ευρώ που το ΚΕΕΛΠΝΟ μετέφερε σε λογαριασμό του, στο πλαίσιο συγκεκριμένης προγραμματικής σύμβασης- η οποία  προέβλεπε κυρίως μισθοδοσία νέων προσλήψεων αλλά και  συγκεκριμένων λειτουργικών και η οποία έχει ήδη από τον Μάιο του 2012 καταγγελθεί από το ΚΕΕΛΠΝΟ- , είχε προ της αναφοράς της υφυπουργού στον Εισαγγελέα διαταχθεί έλεγχος από το ΣΕΥΥΠ. Ο έλεγχος  ολοκληρώθηκε και επιβεβαιώνει τα όσα αναφέρει η μηνυτήρια αναφορά της υφυπουργού στον Εισαγγελέα, δικαιώνοντας τις καταγγελίες  του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Εν περιλήψει από την έκθεση των Επιθεωρητών  του ΣΕΥΥΠ  προκύπτουν σύμφωνα με το γράμμα αυτής πολύ ισχυρά οικονομικά στοιχεία μη χρηστής οικονομικής διαχείρισης από τον ΟΚΑΝΑ:
 
ρε

«…Επί του νέου δεύτερου απολογισμού των 5.983.874,76 ευρώ που επιδόθηκε στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., το ποσό των 2.411.532,52 ευρώ που αναφέρεται από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. πως αφορά μισθοδοσία υπηρετούντων υπαλλήλων του, πέραν του ότι δεν εμπίπτουν στην Προγραμματική Σύμβαση καθώς οι μισθοί των υπηρετούντων υπαλλήλων του καλύπτονται από την τακτική ετήσια επιχορήγηση δια του Υπουργείου Υγείας (ΚΑΕ 2548) προκύπτει το ερώτημα που και πως δαπανήθηκε το αυτό ποσό (2.411.532,52 ευρώ) που είχε προβλεφθεί αλλά και αποδοθεί για τον ίδιο σκοπό (μισθοδοσία) από το Υπουργείο Υγείας στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. ……Η έγγραφη απάντηση του Ο.ΚΑ.ΝΑ. για το που δαπανήθηκε το παραπάνω ποσό που είχε προβλεφθεί ως ανελαστική δαπάνη από τον ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό είναι ασαφής και δεν απαντάει στα εύλογα ερωτήματα. …»

«… Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήθη από την Υπηρεσία μας στους δεκαεννέα φακέλους που απεστάλησαν στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. προκύπτουν διάφορα ζητήματα σε σχέση με τα παραστατικά, τα οποία χρήζουν εξειδικευμένης διαχειριστικής διερεύνησης. ….α) Ποσά ενταλμάτων που δε συνάδουν με τα ποσά των παραστατικών ….. , Λείπουν συνοδευτικά στοιχεία των δαπανών (συμβάσεις, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα κ.α.),….Σε κάποιες περιπτώσεις βρέθηκαν 1) τιμολόγια χωρίς εντάλματα, 2) αποδείξεις πληρωμής επισυναπτόμενες σε διαφορετικά εντάλματα 3) σημειώσεις ιδιοχείρως σε τιμολόγιo και άλλα ευρήματα,… Κατόπιν ελέγχου σε μισθοδοτικές καταστάσεις που απεστάλησαν στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για τους εργαζόμενους στις Θ.Μ.Υ. (κατ’ αντιστοιχία μονάδας), συγκριτικά με τις εκδιδόμενες από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. μισθοδοτικές καταστάσεις του προσωπικού του, προέκυψε ένας αριθμός υπαλλήλων (32 στον αριθμό), που δεν ταυτίζεται στις δύο καταστάσεις….» κλπ

Ο έλεγχος του ΣΕΥΥΠ ολοκληρώθηκε και είναι πέραν από σαφές ότι δεν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα στην οικονομική και διοικητική διαχείριση των χρημάτων από τον ΟΚΑΝΑ, αφού η έκθεση των επιθεωρητών καταδεικνύει (1) πολύ ισχυρά και συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία μη χρηστής διαχείρισης από τον ΟΚΑΝΑ ως αποκλειστικού διαχειριστή των χρημάτων καθώς και (2) την αδυναμία του ΟΚΑΝΑ  να τεκμηριώσει το που και πως διέθεσε τα χρήματα.
 

Επιπλέον επιβαρυντικό είναι το στοιχείο ότι στην έκθεση  προτείνεται  διενέργεια ειδικού – διαχειριστικού οικονομικού ελέγχου ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ (πέραν δηλαδή των 10,2 εκ ευρώ) οικονομικής διαχείρισης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. για τα έτη 2011-2012-  με ενδελεχή έλεγχο όλων των διαδικασιών ανάληψης υποχρέωσης, προκηρύξεων διαγωνισμών, συμβάσεων, παραδοτέων, αναδόχων για πάσης φύσεως δαπάνες του ΟΚΑΝΑ.

Το πόρισμα των επιθεωρητών του ΣΕΥΥΠ θα παραδοθεί από την υφυπουργό κα Μακρή  την Παρασκευή  7-2-2014 στον εισαγγελέα που διεξάγει την έρευνα της ήδη κατατεθειμένης μηνυτήριας αναφοράς της.

Η κα Μακρή θα ζητήσει, επίσης, την δικαστική διερεύνηση μιας νέας υπόθεσης που αφορά στην υλοποίηση ‘‘του υποέργου 1: Οργάνωση και λειτουργία θεραπευτικής μονάδας χορήγησης υποκατάστατων στις φυλακές Κορυδαλλού και Πάτρας για κρατούμενους παραβάτες του νόμου περί ναρκωτικών (υπόδικους-κατάδικους) και προϋπολογισμό 2.202.000 ευρώ με ίδια μέσα.

’’ Η έναρξη του προγράμματος τεκμηριώνεται με το πρακτικό της υπ΄ αριθμόν 24 συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΟΚΑΝΑ στις 31-8-2011 με την οποία εγκρίθηκε η έναρξη υλοποίησης του υποέργου, χωρίς ποτέ και πουθενά να αναφερθεί από τον εισηγητή γενικό διευθυντή και την πρόεδρο ΔΣ του ΟΚΑΝΑ ότι προϋπόθεση για την υλοποίηση του είναι η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) από τα Υπουργεία Υγείας και Δικαιοσύνης για την πρόσβαση των στελεχών του ΟΚΑΝΑ στις φυλακές.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο ΟΚΑΝΑ  παραπλάνησε, δια των παραλείψεων του γενικού διευθυντή και της προέδρου του, την ειδική υπηρεσία του υπουργείου Υγείας ότι υλοποιεί το έργο, (ενώ δεν μπορούσε λόγω της μη έκδοσης της απαιτούμενης ΚΥΑ) και έλαβε μάλιστα και κονδύλια για δαπάνες που είχαν κριθεί επιλέξιμες, ενώ η πράξη δεν λειτουργούσε. Να σημειωθεί ότι με την ως άνω απόφαση του ΟΚΑΝΑ είχε εξουσιοδοτηθεί η πρόεδρος του να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.