ΚΕΕΛΠΝΟ: Ορισμός του κρούσματος της γρίπης

23/1/2014 17:10
ΚΕΕΛΠΝΟ: Ορισμός του κρούσματος της γρίπης

Κλινική περιγραφή

Κλινική εικόνα συμβατή με γρίπη π.χ. αιφνίδια έναρξη συμπτωμάτων, βήχας, πυρετός >38º C, μυαλγία ή/και κεφαλαλγία.

 

Εργαστηριακά κριτήρια για τη διάγνωση της νόσου

  • Ανίχνευση αντιγόνου της γρίπης.
  • Ανίχνευση νουκλεϊνικού οξέος (RNA) του ιού της γρίπης.
  • Απομόνωση του ιού της γρίπης.
  • Αύξηση του τίτλου ειδικών αντισωμάτων έναντι του ιού της γρίπης Α ή Β.

Κατάταξη του κρούσματος

Ενδεχόμενο: Κρούσμα που συμφωνεί με την κλινική περιγραφή και έχει επιδημιολογική σύνδεση.

Επιβεβαιωμένο: Κρούσμα που συμφωνεί με την κλινική περιγραφή και έχει επιβεβαιωθεί και εργαστηριακά.

www.keelpno.gr