Στρατηγική συνεργασία φαρμακευτικών

17/1/2014 10:43
Στρατηγική συνεργασία φαρμακευτικών
Στρατηγική συνεργασία σύναψαν η βελγική εταιρεία UCB και η ελληνική Pharmathen. Όπως ανακοίνωσαν οι δύο εταιρίες, η συνεργασία τους αφορά στα δύο καταξιωμένα προϊόντα αλλεργίας της UCB, τα οποία κατέχουν ηγετική θέση στη συγκεκριμένη κατηγορία και περιλαμβάνει ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο για την προώθηση των εν λόγω προϊόντων.
 
Στο πλαίσιο αυτό, η UCB διατηρεί την Άδεια Κατόχου Κυκλοφορίας και τη διανομή των προϊόντων και η Pharmathen αναλαμβάνει αποκλειστικά την προώθησή τους στην ελληνική αγορά.
 
Η εν λόγω συνεργασία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της παγκόσμιας στρατηγικής της UCB, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία επικεντρώνεται στην έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων στους τομείς της Νευρολογίας και της Ανοσολογίας.
 
Η Pharmathen, μέσω της συνεργασίας αυτής, ενισχύει ακόμη περισσότερο το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της και διεισδύει σε θεραπευτικές επιλογές πρώτης γραμμής.