Ρευστό έρχεται από τον ΕΟΠΥΥ!

7/11/2013 10:07
Ρευστό έρχεται από τον ΕΟΠΥΥ!
Ο Υφυπουργός Υγείας, κ. Αντώνης Μπέζας ανακοίνωσε ότι το μήνα Οκτώβριο οι πληρωμές των ληξιπρόθεσμων οφειλών έως και 31.12.2011 των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης που οι κλάδοι Υγείας εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ, είναι οι ακόλουθες...
 

ΙΚΑ

19.172.472 €
 
ΟΠΑΔ-ΕΟΠΥΥ                                                                              
22.383.559 €
 
ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ                                                                          
2.254.493 €
 
ΟΓΑ
149.455 €
 
ΟΑΕΕ
11.148.250 €
 
ΕΤΑΑ
5.896.084 €
 
ΤΑΥΤΕKV
1.060.121 €
 
ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ                                                                            
5.292.434 €
 
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ                                                                                          
11.199 €
 
ΣΥΝΟΛΟ
67.368.067 €
 
Επισημαίνεται, ότι οι ανωτέρω πληρωμές αφορούν σε φαρμακευτικές εταιρείες, ιατρούς, διαγνωστικά κέντρα, φυσικοθεραπευτές, μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης, ιδιωτικές και ψυχιατρικές κλινικές, κέντρα αποκατάστασης κλπ.
 
Συνολικά έως το τέλος Οκτωβρίου η ληφθείσα χρηματοδότηση για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών ανέρχεται σε 1.260.000.620 € εκ των οποίων έχουν εκδοθεί εντάλματα συνολικού ύψους 971.688.155 € και από αυτά έχουν εξοφληθεί εντάλματα συνολικού ύψους 902.072.852 €. Δηλαδή, έχει ενταλματοποιηθεί το 77% της ληφθείσας χρηματοδότησης και έχει πληρωθεί το 72%.