Έξωση εξπρές για τους ψυχασθενείς του Δρομοκαϊτειου

4/11/2013 16:16
Έξωση εξπρές για τους ψυχασθενείς του Δρομοκαϊτειου
«Έξωση» για  περίπου 80 χρονίως ψυχικά πάσχοντες δρομολογεί το ψυχιατρικό νοσοκομείο «Δρομοκαΐτειο».
 

H διοίκηση του ψυχιατρείου ενημερώνει τους συγγενείς των ασθενών με σχετικό έγγραφο ότι τα Τμήματα Χρονίως Νοσηλευόμενων Ασθενών διακόπτουν τη λειτουργία τους στις 31/12/ 2013 και ζητά τη συνεργασία των συγγενών των ασθενών για την υλοποίηση της επόμενης φάσης της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης.
 
Το έγγραφο  βεβαίως αναφέρει πως οι ψυχικά ασθενείς θα μεταφερθούν σε ξενώνες και οικοτροφεία, δηλαδή σε δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης που λειτουργούν υπό την αιγίδα του Ψυχιατρείου ή Μη Κυβερνητικών Οργανώσων (ΜΚΟ). Ωστόσο, σύμφωνα με εργαζόμενους στον χώρο της ψυχικής υγείας, πρόκειται για ένα εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι ακατόρθωτο, εγχείρημα, αφενός λόγω της μικρής διαθεσιμότητας κενών θέσεων στις εξωτερικές δομές, αφετέρου λόγω της βαριάς κατάστασης των ασθενών.
 
Όπως επισημαίνουν, οι χρόνοι ψυχικά ασθενείς που έχουν απομείνει είναι πολύ βαριά περιστατικά –κάποιοι έχουν βαριά νοητική καθυστέρηση, άλλοι άνοια και πολλά παθολογικά προβλήματα, άλλοι εκδηλώνουν έντονη αυτοκαταστροφική και ετεροκαταστροφική συμπεριφορά. Πρόκειται για ασθενείς που εκτιμάται ότι δεν έχουν την απαιτούμενη λειτουργικότητα ώστε να διαμείνουν σε εξωτερική δομή, πχ ξενώνα ή οικοτροφείο, του ψυχιατρείου. Ο αριθμός τους συνολικά υπολογίζεται σε περίπου 200 σε όλα τα ψυχιατρεία.
 
Σε ανάλογες κινήσεις θα προβούν σύντομα και  το Δαφνί και το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, καθώς στο πλαίσιο της κατάργησης κλινικών τους και του μετασχηματισμού τους (με τελική ημερομηνία το 2015) πρέπει να έχουν δρομολογήσει μια σειρά από ζητήματα, όπως οι χρόνιοι ασθενείς, η πιστοποίηση και η αδειοδότηση των δομών ψυχικής υγείας, η αξιολόγηση και η κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και κυρίως η θεσμοθέτηση συστήματος χρηματοδότησης που δεν θα βασίζεται στην οικονομική ενίσχυση του ΕΚΤ ή άλλων ταμείων της ΕΕ, παρά μόνο στους διαθέσιμους εθνικούς πόρους.