Εξειδίκευση των Νεφρολόγων και στην Εντατική Θεραπεία

8/10/2013 22:00
Εξειδίκευση των Νεφρολόγων και στην Εντατική Θεραπεία
Οι Νεφρολόγοι μπορούν να εξειδικεύονται πλέον στην Εντατική Θεραπεία και να εντάσσονται στο Ιατρικό Δυναμικό των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), με απόφαση του Υφυπουργού Υγείας κ. Αντώνη Μπέζα, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους Αναισθησιολόγους, Παθολόγους, Πνευμονολόγους, Καρδιολόγους και Χειρουργούς.
 
Η συμμετοχή των Νεφρολόγων στο Ιατρικό Δυναμικό των ΜΕΘ κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός των ασθενών των ΜΕΘ που εμφανίζουν οξεία νεφρική βλάβη.