Φορολογική δήλωση και για τις ιατρικές δαπάνες

3/10/2013 21:00
Φορολογική δήλωση και για τις ιατρικές δαπάνες

Την δυνατότητα να υποβάλουν εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση χωρίς πρόστιμο έχουν σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων οι φορολογούμενοι για τις δαπάνες της ιατρικής και νοσοκομειακής τους περίθαλψης.

 

Τη δυνατότητα να υποβάλουν συμπληρωματική εκπρόθεσμη δήλωση χωρίς πρόστιμο, προκειμένου να δηλώσουν έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης που μειώνουν το φόρο, έχουν οι φορολογούμενοι, σύμφωνα με διευκρινίσεις που παρέσχε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
 
Παρέχοντας διευκρινίσεις για τις συμπληρωματικές δηλώσεις, τις αποδείξεις και τα ιατρικά έξοδα, το υπουργείο Οικονομικών ξεκαθάρισε πως οι φορολογούμενοι δύνανται να υποβάλλουν συμπληρωματική δήλωση στη ΔΟΥ για τις ιατρικές δαπάνες του οικονομικού έτους 2013 (χρήση 2012) συνυποβάλλοντας τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, ωστόσο η συνολική έκπτωση από το φόρο δεν θα δύναται να ξεπερνά τις 3.000 ευρώ.
 
Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του υπουργείου Οικονομικών :
 
- Για τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης (κωδικοί 051 και 052 του Ε1) δεν προκύπτει απαγόρευση εκπρόθεσμης συμπληρωματικής δήλωσης. Ομοίως, αν ο φορολογούμενος υποβάλει εκπρόθεσμη συμπληρωματική δήλωση για να δηλώσει έξοδα ιατρικής περίθαλψης, δεν επιβάλλεται πρόστιμο.
 
- Το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα μειώνεται κατά ποσοστό 10% για καταβαλλόμενη δαπάνη σχετική με έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογούμενου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν. Ωστόσο, το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 3.000 ευρώ.
 
- Οι αποδείξεις για δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών, ακόμα και αν δηλωθούν με συμπληρωματική εκπρόθεσμη δήλωση δεν λαμβάνονται υπόψη.