Ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης στις υπηρεσίες Υγείας

2/10/2013 15:48
Ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης στις υπηρεσίες Υγείας
Η δραματική μείωση των υγειονομικών πόρων εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της αφόρητης πίεσης των τροικανών έχει εντείνει την ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης υπηρεσιών υγείας, η οποία επιτείνεται και εξαιτίας της μείωσης της ιδιωτικής δαπάνης.
 

"Η ιδιωτική δαπάνη υγείας ιστορικά και παραδοσιακά συνιστά το «εισιτήριο» ευχερούς πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας με μικρό κόστος χρόνου και ανάκτηση πολλαπλών επιλογών και αποτελεί ως εκ τούτου θεμελιώδη συνιστώσα στην επίτευξη ισορροπίας. Η κατάρρευση του μηχανισμού αυτού και η ύπαρξη «πλεονάζουσας» ζήτησης έχει ως αποτέλεσμα σημαντικό μέρος αυτής να μην βρίσκει ανταπόκριση, κυρίως σε ευπαθή στρώματα του πληθυσμού , χρονίως πάσχοντες, φτωχοί, άνεργοι’’ τόνισε ο καθηγητής Γιάννης Κυριόπουλος -MD, MPH, MSc, PhD-Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας στην παρουσίαση του στο Forum για την ανασυγκρότηση της Πρωτοβαθμιας Φροντίδας Υγείας , που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο στην Καλαμάτα .

Στην συνέχεια τόνισε ο κ. Κυριόπουλος ότι ‘’ Το παραπάνω γεγονός απορρέει από ευρήματα που αναδεικνύουν σημαντικές δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ,60% του πληθυσμού δηλώνει ότι αντιμετωπίζει οικονομικά εμπόδια στην πρόσβαση ’’
 
Παράλληλα, υπάρχει επιβάρυνση των προϋπολογισμών υγείας απο ‘’ ένα άλλο σημαντικό μέρος της ζήτησης την μη επιθυμητή «αντίστροφη υποκατάσταση» και επιβαρύνει , κατά 28% το τελευταίο έτος, τη νοσοκομειακή περίθαλψη. Το φαινόμενο αυτό πλην του προφανούς υγειονομικού κόστους (μη έγκαιρη αντιμετώπιση) έχει ως αποτέλεσμα και την επιβάρυνση των προϋπολογισμών υγείας δεδομένου ότι το κόστος μιας μέσης περίπτωσης (baserate) στη νοσοκομειακή περίθαλψη υπερβαίνει τα 2500 ευρώ, ενώ στην ανοικτή πρωτοβάθμια φροντίδα προσεγγίζει τα 150 ευρώ’’ σημειωσε ο καθηγητής .
 
Αύξηση της χρήσης νοσοκομειακών υπηρεσιών
 
Η μεγάλη αύξηση της χρήσης νοσοκομειακών υπηρεσιών δεν τεκμηριώνεται από την αύξηση της νοσηρότητας ή άλλων συναφών παραγόντων οπότε τονίσε στο Forum ο κ, Κυριόπουλος ‘’ το βασικό πρόβλημα στην παρούσα συγκυρία συνίσταται στην ύπαρξη ανισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης η οποία δε μπορεί να αρθεί λόγω της δραματικής μείωσης των ιδιωτικών πληρωμών και παραπληρωμών αλλά και στην απουσία μιας συνεκτικής πρότασης αντιμετώπισής της’’