ΕΦΕΞ:Ο ανταγωνισμός μειώνει τις τιμές στα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.

5/8/2013 23:16
ΕΦΕΞ:Ο ανταγωνισμός μειώνει τις τιμές στα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.

Την ανάγκη απελευθέρωσης της τιμολόγησης των μη συνταγογραφουμένων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ), για λόγους ανταγωνισμού και μείωσης της τιμής τους, επισημαίνει η Ένωση Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης (ΕΦΕΧ), με αφορμή δημοσιεύματα για τη συγκεκριμένη κατηγορία φαρμάκων.

Συγκεκριμένα, η ΕΦΕΧ τονίζει πως σε χώρες όπου ο ανταγωνισμός είναι ελεύθερος να καθορίσει τις τιμές των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., οι παρασκευάστριες εταιρείες παρατηρείται ότι εισάγουν περισσότερα νέα προϊόντα στην αγορά, αυξάνοντας τις επιλογές για τους ασθενείς, αυξάνοντας την προσφορά και συμπιέζοντας προς τα κάτω τις τιμές.

Η ΕΦΕΧ, μεταξύ των επιχειρημάτων της για την απελευθέρωση της τιμολόγησης της συγκεκριμένης κατηγορίας φαρμάκων, αναφέρει τα εξής:

   1. Ασφάλεια

Τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. εγκρίνονται από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και είναι απολύτως ασφαλή και δραστικά για την χρήση για την οποία προορίζονται, υπό την προϋπόθεση ότι ακολουθούνται προσεκτικά και υπεύθυνα οι οδηγίες χρήσης.

Τόσο ο Ε.Ο.Φ. όσο και οι παρασκευάστριες εταιρείες ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. συστήνουν στον ασθενή να συμβουλεύεται τον Φαρμακοποιό για τη χρήση τους, ως τον πλέον ενδεδειγμένο σύμβουλο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

  2.  Υφιστάμενο καθεστώς τιμολόγησης

Στην Ελλάδα, οι τιμές των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. ρυθμίζονται με διαδικασίες αντίστοιχες με εκείνες που εφαρμόζονται στην περίπτωση των συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Η χώρα μας μαζί με την Τσεχία και τη Λετονία είναι οι τρεις μοναδικές χώρες στην ΕΕ των 27 όπου ισχύει καθεστώς κρατικού ελέγχου στη διατίμηση των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.

Ως μη συνταγογραφούμενα τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. δεν αποζημιώνονται από τα ασφαλιστικά ταμεία και συνεπώς δεν επιβαρύνουν τις κρατικές δομές υγείας και δεν ζημιώνουν την ασφαλιστική δαπάνη.

Στην Ελλάδα λόγω του ελέγχου στην τιμή πώλησής τους, το μέγεθος της αγοράς ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. είναι πολύ μικρό: 5-7% έναντι 18% της φαρμακευτικής αγοράς που αντιπροσωπεύουν παγκοσμίως τα προϊόντα της αυτοθεραπείας.

Η μειωμένη διείσδυση των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. στην ελληνική αγορά και συνακόλουθα η περιορισμένη ανάπτυξη της αυτοθεραπείας οφείλεται στις στρεβλώσεις που προκαλεί στον ανταγωνισμό η ρύθμιση της τιμής τους, η οποία δημιουργεί ισχυρά αντικίνητρα στην παραγωγή και διάθεσή τους.

Ο έλεγχος στη διατίμηση των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., περιορίζοντας την ανάπτυξη της αυτοθεραπείας, αυξάνει σημαντικά την υγειονομική και ασφαλιστική δαπάνη λόγω του γεγονότος ότι γίνονται υπερβάλλουσες επισκέψεις σε ιατρούς και υπερκαταναλώνονται συνταγογραφούμενα φάρμακα.

  3. Απελευθέρωση της διατίμησης

Η άποψη ότι η ρύθμιση των τιμών τις διατηρεί σε χαμηλά επίπεδα έχει αποδομηθεί από την οικονομική επιστήμη λόγω των στρεβλώσεων που προκαλούνται στον ανταγωνισμό.

Παγκοσμίως καταγράφεται η τάση απελευθέρωσης της διατίμησής τους με στόχο τη διόρθωση των στρεβλώσεων, όπως οι ελλείψεις φαρμάκων και η αποθάρρυνση της καινοτομίας, και την ενίσχυση της αυτοθεραπείας.

Στην περίπτωση της ελληνικής αγοράς ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., που χαρακτηρίζεται από ένα σημαντικό αριθμό προμηθευτών, η απελευθέρωση των τιμών θα επιτρέψει στον ανταγωνισμό να λειτουργήσει αποτελεσματικά συγκρατώντας τις τιμές σε χαμηλά επίπεδα.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα για την απελευθέρωση των τιμών των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. αποτελούν η Ολλανδία, όπου η ελεύθερη διατίμηση οδήγησε σε πτώση των τιμών, αλλά και η Νορβηγία, όπου σημειώθηκε αύξηση της τιμής στα επίπεδα του πληθωρισμού.        

Σε χώρες όπου ο ανταγωνισμός είναι ελεύθερος να καθορίσει τις τιμές των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., οι παρασκευάστριες εταιρείες παρατηρείται ότι εισάγουν περισσότερα νέα προϊόντα στην αγορά αυξάνοντας τις επιλογές για τους ασθενείς, αυξάνοντας την προσφορά και συμπιέζοντας προς τα κάτω τις τιμές.

 

iatronet.gr