Οι Έλληνες αγνοούν τον εθισμό στο αλκοόλ!

12/7/2013 11:48
Οι Έλληνες αγνοούν τον εθισμό στο αλκοόλ!
Πλήρη άγνοια για το τι είναι εξάρτηση από το αλκοόλ αλλά και τους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίζεται ο εθισμός φαίνεται πως έχουν οι Έλληνες. 
 
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων στην Ελλάδα:  Περίπου το 70% των ασθενών που διαγιγνώσκονται με κατάχρηση ή εξάρτηση από το αλκοόλ, δεν ακολουθεί την ιατρική οδηγία για περεταίρω αξιολόγηση και θεραπεία από κάποιον ειδικό.
 
Τρείς στους τέσσερις ασθενείς επισκέπτονται τον ιατρό τους για άλλο πρόβλημα υγείας και η υπερβολική χρήση ή εξάρτηση από το αλκοόλ ανακαλύπτονται τυχαία.
 
Στο σύνολό της, η ιατρική κοινότητα αναγνωρίζει τις σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις της κατάχρησης και της εξάρτησης από το αλκοόλ στον ίδιο τον ασθενή, στην κοινωνία αλλά και στις δημόσιες δαπάνες για την υγεία.
 
Η έρευνα  επιβεβαιώνει, για ακόμη μία φορά, την ανάγκη για περισσότερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων σε σχέση με το αλκοόλ, τον δεύτερο σημαντικότερο παράγοντα νοσηρότητας στην Ευρώπη σήμερα, και τα προβλήματα που αυτό προκαλεί.  Σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα, μόνο το 30% των ασθενών που έχουν διαγνωστεί από τον ιατρό τους με πρόβλημα κατάχρησης ή εξάρτησης από το αλκοόλ, επιλέγει να ακολουθήσει τη συμβουλή του για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση του προβλήματός του σε εξειδικευμένες μονάδες, ενώ το υπόλοιπο 70% αγνοεί την ιατρική οδηγία.
 
Από εκείνους που απευθύνονται σε ειδικούς ή εξειδικευμένες δομές για την αντιμετώπιση του προβλήματός τους και τελικά λαμβάνουν θεραπεία, μόλις το 45% βελτιώνεται ενώ στη συνέχεια, από αυτούς, το 44% υποτροπιάζει μέσα σε διάστημα περίπου 10 μηνών.
 
Ακόμη ένα εντυπωσιακό στοιχείο που προκύπτει από την έρευνα, είναι η δυσκολία των ασθενών να αντιληφθούν ή να αποδεχθούν το πρόβλημα τους. Πιο συγκεκριμένα, τρεις  στους τέσσερις  ασθενείς με διάγνωση κατάχρησης αλκοόλ η εξάρτησης από αυτό, είχαν αρχικά επισκεφθεί τον ιατρό τους για άλλο πρόβλημα υγείας. Τα πιο συχνά τέτοια προβλήματα ήταν η κατάθλιψη, η υπέρταση, ο διαβήτης, οι αγχώδεις διαταραχές και τα νοσήματα του ήπατος. Ωστόσο, οι παραπάνω ασθένειες δεν συνυπάρχουν τυχαία με την υπέρμετρη κατανάλωση, καθώς το αλκοόλ αποτελεί αιτιολογικό παράγοντα για περισσότερα από 60 νοσήματα και διαταραχές, όπως είναι οι ασθένειες του ήπατος, η υπέρταση, ο καρκίνος, ο διαβήτης και οι καρδιοπάθειες.
 
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός πως οι ιατροί που συμμετείχαν στην έρευνα συμφωνούν στο ότι η υπερβολική κατανάλωση και η εξάρτηση από το αλκοόλ έχουν σοβαρές αρνητικές συνέπειες τόσο στο άτομο και την οικογένεια του, όσο και στο γενικότερο κοινωνικό σύνολο, επιβαρύνοντας, μεταξύ άλλων, με υπερβολικές δαπάνες  το σύστημα υγείας.
 
 
Βάσω Καλυβιώτη