Παραίτηση Προέδρου του ΕΟΦ

28/6/2013 08:48
Παραίτηση Προέδρου του ΕΟΦ

Την παραίτησή του υπέβαλε και ο πρόεδρος του ΕΟΦ Γιάννης Τούντας αφήνοντας σαφείς αιχμές για την έλλειψη εθνικής στρατηγικής για το φάρμακο, για τον τρόπο που βγαίνουν οι τιμές και οι αποζημιώσεις ενώ ιδιαίτερα καυστικός ήταν για τις τραγικές μειώσεις προσωπικού στις οποίες οφείλονταν όλες οι δυστοκίες που υπήρχαν στον οργανισμό και κυρίως όσες είχαν να κάνουν με τις καθυστερημένες τιμολογήσεις φαρμάκων.

«Παρά τη μείωση του προσωπικού κατά 50% και παρά την ανάληψη σημαντικών επιπλέον μνημονιακών ευθυνών και αρμοδιοτήτων η συμβολή του ΕΟΦ υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική στον εξορθολογισμό της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης προς όφελος της κοινωνικής ασφάλισης, η οποία εξοικονόμησε στο διάστημα αυτό περισσότερο από 2,4 δις ευρώ. Στο σημαντικό αυτό επίτευγμα ο ΕΟΦ συνέβαλλε πολύπλευρα, συμμετέχοντας στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή όλων των μέτρων που εφαρμόστηκαν στη διάρκεια της τριετίας, παρέχοντας τεχνογνωσία για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, την κατάρτιση της θετικής και αρνητικής λίστας αποζημιούμενων φαρμάκων, καθώς και για τη λίστα των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ), ενώ παράλληλα ανέλαβε την ευθύνη της συγγραφής των πρωτοκόλλων συνταγογράφησης, του υπολογισμού των rebate και του clawback, και κατά τον τελευταίο χρόνο ο ΕΟΦ ανέλαβε και την ευθύνη της τιμολόγησης των φαρμάκων», τονίζει στην επιστολή παραίτησής του.

 Πάντως, όπως επισημαίνει  σε εκκρεμότητα παραμένουν και ορισμένα άλλα κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με το φάρμακο, όπως είναι η χάραξη Εθνικής Πολιτικής, η διαμόρφωση ενός σταθερού θεσμικού πλαισίου με τη συμβολή των κοινωνικών εταίρων, η εφαρμογή νέου απλούστερου συστήματος τιμολόγησης και αποζημίωσης, η ενίσχυση της καινοτομίας και της εγχώριας επιχειρηματικότητας, καθώς και η συγκέντρωση όλων των αρμοδιοτήτων και των επιτροπών για το φάρμακο στον ΕΟΦ.

Βάσω Καλυβιώτη