Γόνιμες μέρες

21/5/2013 19:08
Γόνιμες μέρες

 

Παρόλο που ο πιο έγκυρος τρόπος για να ελέγξεις την ωορρηξία σου είναι ο υπερηχογραφικός έλεγχος, που πραγματοποιείται μόνο από το γυναικολόγο σου, υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να υπολογίσεις σωστά και με ακρίβεια τις γόνιμες ημέρες σου.

Είναι ο κύκλος σας ομαλός; Στην περίπτωση αυτή μπορείτε εύκολα να υπολογίσετε τις γόνιμες ημέρες σας. Η ωορρηξία λαμβάνει χώρα 14 ημέρες πριν από την έναρξη της περιόδου. Συνεπώς, η πιο γόνιμη περίοδος είναι δύο με τρεις ημέρες πριν ή μετά την ωορρηξία. Παρόλα αυτά, η σεξουαλική επαφή που λαμβάνει χώρα έως και πέντε ημέρες πριν την ωορρηξία μπορεί να οδηγήσει σε γονιμοποίηση.

 
Αν δεν έχεις μηνιαίο κύκλο 28 ημερών (και έχεις πχ 25 ή 34 ημερών), να γνωρίζεις ότι οι γόνιμες ημέρες (ωοθυλακιορρηξία) είναι περίπου 14 ημέρες πριν την επόμενη περίοδο. Έτσι:

Κύκλος 25 ημερών: η ωοθυλακιορρηξία γίνεται την 11η ημέρα

Κύκλος 26 ημερών: η ωοθυλακιορρηξία γίνεται την 12η ημέρα

Κύκλος 27 ημερών: η ωοθυλακιορρηξία γίνεται την 13η ημέρα

Κύκλος 28 ημερών: η ωοθυλακιορρηξία γίνεται την 14η ημέρα (μέσος όρος)

Κύκλος 29 ημερών: η ωοθυλακιορρηξία γίνεται την 15η ημέρα

Κύκλος 30 ημερών: η ωοθυλακιορρηξία γίνεται την 16η ημέρα

Κύκλος 31 ημερών:, η ωοθυλακιορρηξία γίνεται την 17η ημέρα

Κύκλος 32 ημερών: η ωοθυλακιορρηξία γίνεται την 18η ημέρα

Κύκλος 33 ημερών: η ωοθυλακιορρηξία γίνεται την 19η ημέρα


Στην περίπτωση που υπάρξει ελεύθερη επαφή, δεν επιθυμείτε εγκυμοσύνη και δεν είστε σίγουρη για το αν η ημέρα που συνέβη ήταν γόνιμη ή όχι, επισκεφτείτε άμεσα τον γυναικολόγο σας.