Το είπε και το έκανε ο Ανδρέας Λοβέρδος και στέλνει με συνοπτικές διαδικασίες στον εισαγγγελέα  20 γιατρούς οι οποίοι συτναγογραφούν αδιακρίτως φάρμακα.