Σε  πειραματικό στάδιο  βρίσκεται μια ομάδα ερευνητών  για την αντιμετώπιση του καρκίνου  του προστάτη,  όπου με μικρές δόσης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω μιας συσκευής  θα καταστρέφονται τα καρκινικά κύτταρα του προστάτη. Το μοντέλο αυτό εφαρμόζεται προς το παρόν σε  πειραματόζωα.