Τα τελευταία χρόνια η χρήση κινητών τηλεφώνων και εν γένει ασυρμάτων τηλεφώνων έχει αυξηθεί παγκοσμίως δραματικά, αφού αποτελούν το απαραίτητο στοιχείο πλέον της καθημερινότητας.