Πληθαίνουν οι καταγγελίες γιατρών για την ασφάλεια και τη ποιότητα των αναλώσιμων  υλικών τα οποία προμηθεύονται τα δημόσια νοσοκομεία .