Επιστημονική έρευνα που έγινε σε αμερικανούς στρατιώτες κατέδειξε ότι η ικανότητα που έχουν ορισμένοι άνθρωποι να παραμένουν ήρεμοι υπό πίεση και αντίξοες συνθήκες, φαίνεται να είναι κληρονομικό χαρακτηριστικό και να σχετίζεται με το βαθμό ελέγχου των εκκρίσεων που παράγονται από στρεσογόνες καταστάσεις.