Νοσοκομεία του ΕΣΥ, τα οποία μέχρι και σήμερα βρίσκονται στο κόκκινο, είτε λόγω μειωμένης επισκεψιμότητας είτε γιατί δεν κατόρθωσαν να συμμαζέψουν τα οικονομικά τους,  ίσως και να τα βρει κλειστά το 2013.