Το παθητικό κάπνισμα έχει ορατές επιπτώσεις στις αιματολογικές εξετάσεις των παιδιών .