Ακόμη και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης ασχολούνται εκτενώς με τις δυσλειτουργίες του ΕΣΥ που εντάθηκαν από την οικονομική κρίση.