Στις 19, 20 και 21 Οκτωβρίου, ανοίγει τις πύλες της στους επαγγελματίες του Ιατρικού χώρου στη Ελλάδα, η 9η Διεθνής εκδήλωση "Careers in White".