Προγραμματική σύμβαση για την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας