Αναφορικά με καταγγελία του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού, το υπουργείο Υγείας διευκρινίζει τα εξής: