Σε μια θλιβερή διαπίστωση κατέληξαν αξιωματούχοι του ΟΗΕ. Η ανθεκτικότητα θανατηφόρων υπερμικροβίων σε ισχυρά αντιβιοτικά αυξάνεται και τα ίδια εξαπλώνονται ανά τον κόσμο. Κάτι που αποτελεί παγκόσμια απειλή.