Στο πλαίσιο της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης, έχουν αναπτυχθεί Μονάδες Ψυχικής Υγείας, οι οποίες χρηματοδοτούνται, κυρίως, από πόρους του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, καθώς και από πόρους του ΕΣΠΑ, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους.