Με την ένταξη έξι ακόμη βιοπαθολογικών- μικροβιολογικών ιατρείων διευρύνεται ακόμη περισσότερο το πανελλαδικό δίκτυο ανεξάρτητων πιστοποιημένων Διαγνωστικών Ιατρείων, Iatrica, στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξής του για το 2014.