Η χορήγηση δωρεάν αντιικών φαρμάκων από τα φαρμακεία των νοσοκομείων κρίθηκε απαραίτητη στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της φετινής γρίπης, η οποία χαρακτηρίζεται από το στέλεχος H1N1pdm2009.