Οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί θα πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να επιτρέπονται περισσότερες κλινικές δοκιμές φαρμάκων για τον παιδιατρικό καρκίνο, εισηγείται το Ινστιτούτο Έρευνας του Καρκίνου της Μ. Βρετανίας (ICR).