Αντιδράσεις προκάλεσε στο σωματείο εργαζομένων ο εξαναγκασμός, όπως οι ίδιοι θεωρουν ότι συνέβη, του γιατρού εργασίας, μετά από ενέργειες της διοίκησης.