Ο πονοκέφαλος τάσεως (ακριβώς την ίδια έννοια έχουν οι όροι «πoνοκέφαλος τύπου τάσεως», «κεφαλαλγία τύπου τάσεως» και «απλός πονοκέφαλος») είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος πονοκεφάλου.