Σε μαζικές απολύσεις προσωπικού προχώρησε η ανάδοχος εταιρία του έργου της καθαριότητας στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, μειώνοντας τον αριθμό των καθαριστριών που απασχολούνται στο νοσοκομείο.