Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων δίνειει ταυτότητα σε όλα τα νέα φαρμακευτικά σκευάσματα. Πλέον πάνω στο κουτί τους θα βρίσκεται ζωγραφισμένο ένα μαύρο αντεστραμμένο τρίγωνο  μαζί με την παρακάτω φράση: "Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση".