ανθρώπινα αντισώματα

Ελπίδες δίνουν ανθρώπινα αντισώματα για τον ιό MERS

Επιστήμονες από τις ΗΠΑ και την Κίνα κατάφεραν να ανακαλύψουν τα πρώτα φυσικά ανθρώπινα αντισώματα του ιού MERS (Αναπνευστικού Συνδρόμου Μέσης Ανατολής) και ευελπιστούν ότι η ανακάλυψή τους αυτή θα συμβάλλει στην ανάπτυξη θεραπειών για την θανατηφόρο λοιμώδη νόσο.

 

Το αίμα του καρχαρία θεραπεύει τον καρκίνο

Επιστήμονες υποστηρίζουν πως ένας μοναδικός τύπος αντισώματος που εντοπίζεται στο αίμα του καρχαρία μπορεί να συντελέσει αποτελεσματικά στη μάχη ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Εκτιμάται ότι τα αντισώματα IgNAR  που σθναντώνται μόνο στον καρχαρία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σταματήσουν την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων και να οδηγήσουν σε δημιουργία νέων φαρμάκων για τη νόσο.

 

Syndicate content